Tích cực chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

15:27' 14/3/2023

Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên và tổ chức Công đoàn, theo phương châm “Đổi mới - dân chủ - đoàn kết - phát triển”.

Chiều ngày 09/03/2023, đồng chí Nguyễn Thành Luyến - Chủ tịch Công đoàn đã chủ trì buổi họp Ban chấp hành mở rộng, thống nhất các nội dung để chuẩn bị tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2023, các đồng chí tổ trưởng, tổ phó tổ công đoàn cùng một số công chức, người lao động có liên quan.

 

Hình. Toàn cảnh cuộc họp

Theo kế hoạch, Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh sẽ được diễn ra vào ngày 15/3/2023. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới. Quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Sau khi có sự chỉ đạo của Công đoàn Viên chức tỉnh, Ban chấp hành công đoàn cơ sở đã xây dựng kế hoạch, tiến hành chuẩn bị công tác nhân sự, các văn kiện và điều kiện cần thiết khác để tổ chức Đại hội báo cáo Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh và Chi ủy chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Tại cuộc họp, Ban Chấp hành công đoàn đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chấp hành công đoàn, các đồng chí tổ trưởng, tổ phó tổ công đoàn cùng một số công chức, người lao động có liên quan để việc tổ chức đại hội được chu đáo, trọng thể./.

 

Lê Duyên