Đại hội CĐCS Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bình Thuận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp

10:28' 17/3/2023

Chiều ngày 15/3/2023, Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng Lê Thị Hồng Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; đồng chí Lương Tấn Đạt, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và toàn thể đoàn viên công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

 

Đồng chí Nguyễn Thành Luyến, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh,

Chủ tịch CĐCS Văn phòng nhiệm kỳ 2017 - 2023 phát biểu khai mạc đại hội

 

Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 nhằm tổng kết đánh giá phong trào đoàn viên, công chức, người lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ công đoàn trong nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu ra Ban Chấp hành công đoàn (BCHCĐ) khóa mới để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh, sự nỗ lực của BCHCĐ và toàn thể đoàn viên đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2023 đề ra; trong đó có một số điểm nhấn đáng chú ý trong nhiệm kỳ vừa qua là:

Ban Chấp hành CĐCS đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật, tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng gắn với Cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”. Luôn quan tâm thực hiện tốt công tác đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Tham gia với thủ trưởng cơ quan trong công tác đề bạt bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, nâng lương, nâng ngạch; chăm lo đời sống cho đoàn viên, cán bộ, công chức, người lao động. Các hoạt động nhân đạo từ thiện xã hội tiếp tục được duy trì, phát huy. BCH Công đoàn có nhiều nỗ lực phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Phát động trong toàn thể đoàn viên, công chức, người lao động hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại của đất nước. Tham gia có hiệu quả công tác quản lý cơ quan, công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; phối hợp tổ chức hội nghị CBCC đảm bảo nội dung, đạt chất lượng; đồng thời tham gia tích cực các hoạt động xã hội do chi ủy và công đoàn cấp trên phát động. Việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn được chú trọng, đạt nhiều kết quả tích cực, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Công tác phát triển đoàn viên gắn với nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở và tham gia xây dựng Đảng được thực hiện tốt, đã giới thiệu cho Đảng nhiều đoàn viên trưởng thành từ phong trào và hoạt động công đoàn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

 

Đồng chí Lê Thị Hồng Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh,

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội.

 

Đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Lê Thị Hồng Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những kết quả đã đạt được của Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí cũng đề nghị, trên cơ sở đánh giá về những hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, BCHCĐ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới cần tiếp tục nghiên cứu và phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, người lao động ngay từ đầu nhiệm kỳ; động viên cán bộ, công chức, người lao động không ngừng học tập, nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập; đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và trình độ tổ chức quản lý của cán bộ công đoàn, để thực hiện tốt việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của CĐCS, góp phần thực hiện tốt các chế độ, chính sách, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên và người lao động; tiếp tục động viên cán bộ, công chức, người lao động tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, đặc biệt là các cuộc vận động, hoạt động lớn do công đoàn cấp trên tổ chức…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lương Tấn Đạt, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh biểu dương và ghi nhận đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của BCHCĐ và toàn thể đoàn viên, người lao động trong cơ quan, sự nỗ lực cố gắng đó đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; trên cơ sở đó, hằng năm, nhiều tập thể và cá nhân đã được các cấp có thẩm quyền ghi nhận tặng thưởng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế như: Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến được thực hiện chủ yếu bằng hình thức gửi mail, qua trang website của cơ quan, qua Tổ Công đoàn, việc trực tiếp tổ chức hội nghị chuyên đề tuyên truyền chưa nhiều, chủ yếu lồng ghép cùng các nội dung sinh hoạt khác; các hoạt động Công đoàn chưa có nhiều sự đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động; hoạt động Ban Thanh tra nhân dân có mặt chưa thật chủ động trong triển khai thực Kế hoạch công tác đề ra. Đồng chí cũng đề nghị BCHCĐ khóa mới cần tập trung khắc phục trong thời gian tới.

 

Ban Chấp hành CĐCS Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028

và Đoàn đại biểu dự Đại hội công đoàn cấp trên ra mắt Đại hội

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã tín nhiệm bầu BCHCĐ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 05 đồng chí: Đồng chí Huỳnh Văn Hưng, đồng chí Lâm Hồng Tuyên, đồng  chí Bùi Thị Nga, đồng chí Châu Ngọc Hoàng Thu, đồng chí Trần Quốc Trường. BCHCĐ khóa mới bầu đồng chí Huỳnh Văn Hưng, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở,  đồng chí Lâm Hồng Tuyên, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Phó Chủ tịch CĐCS Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028; BCHCĐ cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra công đoàn gồm 03 đồng chí: Đồng chí Châu Ngọc Hoàng Thu, đồng chí Nguyễn Hữu Tươi, đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên và bầu đồng chí Châu Ngọc Hoàng Thu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội bầu 02 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

 

  Ban Chấp hành CĐCS Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Đoàn đại biểu dự Đại hội công đoàn cấp trên chụp hình lưu niệm với các đại biểu dự đại hội

Trên cơ sở kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, ý kiến thảo luận, tham luận của các đại biểu, định hướng chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới, Đại hội đã nhất trí 100% biểu quyết thông qua nghị quyết của Đại hội với 09 chỉ tiêu phấn đấu cụ thể để tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028./.

T&T.