GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN

 
Tham vấn ý kiến nhân dân về chính sách hỗ trợ giá giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2015
Ngày bắt đầu lấy ý kiến:02/05/2013
Ngày hết hạn lấy ý kiến:20/05/2018
Xem các ý kiến đã góp ý Xem chi tiết và Gửi góp ý