MỤC CÔNG KHAI HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

SttHọ tênSố lần dự kỳ họpSố lần tham gia thảo luận về tình hình KT-XHSố lần tham gia chất vấn/chất vấn bổ sungSố lần tham gia giám sát của HĐND tỉnh/TT.HĐND tỉnhSố lần tham gia giám sát với các Ban HĐND tỉnh
(*)
Số lần dự họp Ban HĐND tỉnh
(*)
Số lần tham gia giám sát của Tổ đại biểuSố lần TXCT thường kỳSố lần TXCT chuyên đề
(*): Đối với các đại biểu là thành viên của các Ban HĐND tỉnh.