Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát các công trình thủy lợi nhỏ trên địa bàn các xã thuộc huyện Tuy Phong

14:55' 18/2/2020

Thực hiện Kế hoạch khảo sát, giám sát năm 2020; ngày 17/02/2020, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát công tác quản lý các công trình thủy lợi nhỏ phục vụ sản xuất nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các xã: Phan Dũng, Phong Phú, Phú Lạc - huyện Tuy Phong.

Theo đó, Đoàn khảo sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Thanh Thị Kỷ - Trưởng Ban làm Trưởng Đoàn và các thành viên Đoàn khảo sát gồm đồng chí Phó Trưởng Ban và các đồng chí thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã khảo sát thực tế tại các hệ thống kênh mương của Hồ Phan Dũng; hệ thống kênh mương của Hồ Lòng Sông thuộc 2 xã Phong Phú, Phú Lạc.

Đoàn khảo sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát thực tế

tại các hệ thống kênh mương của Hồ Phan Dũng.

 

Đoàn khảo sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát thực tế tại hệ thống kênh mương

của Hồ Lòng Sông thuộc 2 xã Phong Phú, Phú Lạc.

Cùng tham gia Đoàn khảo sát còn có đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh, đại diện lãnh đạo Chi cục Thủy lợi tỉnh, đại diện Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi chi nhánh huyện Tuy Phong; đại diện lãnh đạo UBND các xã (nơi Đoàn đến khảo sát).

Kết thúc đợt khảo sát công tác quản lý các công trình thủy lợi vừa và nhỏ phục vụ sản xuất nông nghiệp tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo kế hoạch; Ban Dân tộc HĐND tỉnh sẽ tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND tỉnh.

Kim Tuệ