Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát các công trình thủy lợi nhỏ trên địa bàn xã Hàm Cần thuộc huyện Hàm Thuận Nam

14:42' 20/2/2020

Thực hiện Kế hoạch khảo sát, giám sát năm 2020; ngày 19/02/2020, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát công tác quản lý các công trình thủy lợi nhỏ phục vụ sản xuất nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Hàm Cần - huyện Hàm Thuận Nam.

Theo đó, Đoàn khảo sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Thanh Thị Kỷ - Trưởng Ban làm Trưởng Đoàn và các thành viên Đoàn khảo sát gồm đồng chí Phó Trưởng Ban và các đồng chí thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã đi khảo sát thực tế tại các công trình thủy lợi: Hệ thống kênh nội đồng, đập Sông Linh và đập Hàm Cần.

Đoàn khảo sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát thực tế

tại các hệ thống kênh nội đồng, đập Sông Linh.

 

Đoàn khảo sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát thực tế tại đập Hàm Cần.

Cùng tham gia Đoàn khảo sát còn có đại diện lãnh đạo: Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh, Chi cục Thủy lợi tỉnh, UBND huyện Hàm Thuận Nam, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Chi nhánh huyện Hàm Thuận Nam, UBND xã Hàm Cần.

Kết thúc đợt khảo sát công tác quản lý các công trình thủy lợi nhỏ phục vụ sản xuất nông nghiệp tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo kế hoạch; Ban Dân tộc HĐND tỉnh sẽ tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND tỉnh.

Kim Tuệ