Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát Trạm Y tế xã La Ngâu - huyện Tánh Linh

9:55' 28/8/2020

Thực hiện Kế hoạch khảo sát, giám sát năm 2020; ngày 21/8/2020, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiến hành tái giám sát công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Trạm Y tế xã La Ngâu - huyện Tánh Linh.

Theo đó, Đoàn khảo sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Thanh Thị Kỷ - Trưởng Ban làm Trưởng Đoàn và các thành viên Đoàn khảo sát gồm đồng chí Phó Trưởng Ban và các đồng chí thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã đi khảo sát thực tế tại Trạm Y tế xã La Ngâu.

Đoàn khảo sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với Trạm Y tế

xã La Ngâu - huyện Tánh Linh.

Tại buổi làm việc, Trạm Y tế xã La Ngâu đã nêu một số ưu điểm và tồn tại, hạn chế về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ y tế, công tác khám chữa bệnh, công tác tuyên truyền bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn; qua đó, Trạm Y tế xã cũng đã kiến nghị với Đoàn khảo sát quan tâm thêm về kinh phí hỗ trợ cho người dân thuộc hộ nghèo khi tham gia BHYT, khắc phục sửa chữa loa phát thanh xã để phục vụ tốt hơn trong công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho người dân trên địa bàn.

Qua buổi khảo sát, đồng chí Thanh Thị Kỷ - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh kết luận một số nội dung chính, cụ thể: Trạm Y tế xã La Ngâu có đội ngũ Y -Bác sĩ đảm bảo phục vụ tốt trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn, điểm đặc biệt là trong những năm gần đây không để xảy ra dịch bệnh. Tuy nhiên, vì chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế của Trạm Y tế vẫn còn hạn chế, nên chưa phát huy hết các hạng mục về trang thiết bị y tế được trang bị thêm như: Máy siêu âm, máy điện tim (được cấp, nhưng vì không có chuyên môn nên Trạm không nhận về). Nên Trạm Y tế xã cần kiến nghị với Sở Y tế quan tâm hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ Y - Bác sĩ cho Trạm; quan tâm hơn nữa trong công tác tuyên truyền chính sách pháp luật, giáo dục sức khỏe vị thành niên và sức khỏe sinh sản…

Kết thúc đợt tái giám sát về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch, Ban Dân tộc HĐND tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh; qua đó, đề nghị các sở, ban, ngành có liên quan kịp thời rà soát, xem xét các kiến nghị của các đơn vị được giám sát.

Kim Tuệ