Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát Phòng khám ĐKKV Hàm Cần - huyện Hàm Thuận Nam

8:40' 4/9/2020

Thực hiện Kế hoạch khảo sát, giám sát năm 2020; ngày 31/8/2020, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiến hành tái giám sát về việc đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu của Phòng khám ĐKKV Hàm Cần.

Theo đó, Đoàn khảo sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Thanh Thị Kỷ - Trưởng Ban làm Trưởng Đoàn và các thành viên Đoàn khảo sát gồm đồng chí Phó Trưởng Ban và các đồng chí thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh, cùng tham gia buổi khảo sát còn có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, đại diện Thường trực HĐND huyện Hàm Thuận Nam đã đi khảo sát thực tế tại Phòng khám ĐKKV Hàm Cần.

 

Đoàn khảo sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát cơ sở hạ tầng của Phòng khám ĐKKV Hàm Cần.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Phòng khám ĐKKV Hàm Cần đã nêu một số thuận lợi và tồn tại, hạn chế về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ y tế, công tác khám chữa bệnh tại Phòng khám. Đồng thời kiến nghị với Đoàn khảo sát một số vấn đề sau: Hệ thống điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống nước, hệ thống mạng vẫn chưa đảm bảo, chưa được hoàn thiện; quan tâm hỗ trợ thêm các thiết bị như: Máy X-Quang, máy siêu âm, máy xét nghiệm… tạo điều kiện cho Phòng khám có đầy đủ các thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân; bổ sung thêm hạng mục tường rào, sân vườn và cổng chính cho Phòng khám.

Trả lời kiến nghị trên của Phòng khám ĐKKV Hàm Cần, đại diện lãnh đạo Sở Y tế, ông Lê Văn Hồng - PGD Sở Y tế cho biết thêm: Về hạng mục tường rào, sân vườn và cổng, Phòng khám cần lập dự toán, thiết kế xây dựng cơ bản để có cơ sở ghi vốn thực hiện gói thầu; về trang thiết bị: Kế hoạch phát triển mạng lưới y tế cơ sở, tỉnh đã có kế hoạch, tuy nhiên, Phòng khám cần rà soát lại tất cả các quy định, gồm những trang thiết bị nào thiết yếu nhất và lên thứ tự ưu tiên theo danh mục đã quy định; về con người: Trung tâm Y tế và Phòng khám phải có tham mưu cụ thể, đối tượng nào cần được đào tạo.

 

Đoàn khảo sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với Phòng khám ĐKKV Hàm Cần.

Qua buổi khảo sát và làm việc với Phòng khám ĐKKV Hàm Cần, đồng chí Thanh Thị Kỷ - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh kết luận một số nội dung chính, cụ thể: Trong những năm qua, Phòng khám ĐKKV Hàm Cần luôn được quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trong thiết bị y tế và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ y bác sĩ, nên chất lượng hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên, được nhân dân, nhất là bà con đồng bào DTTS tin tưởng. Tuy nhiên, trong thời gian tới, để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác khám chữa bệnh, cần phải quan tâm đầu tư xây dựng các hạng mục công trình còn thiếu và trang bị các thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh cho Phòng khám ĐKKV Hàm Cần. Do đó, đề nghị Trung tâm Y tế và Sở Y tế  quan tâm đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư ưu tiên bố trí vốn để sớm xây dựng, đưa vào sử dụng các hạng mục công trình còn thiếu trên.

Kết thúc đợt tái giám sát về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch, Ban Dân tộc HĐND tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh; qua đó, đề nghị các sở, ban, ngành có liên quan kịp thời rà soát, xem xét các kiến nghị của các đơn vị được giám sát.

Kim Tuệ