Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát về nội dung kiến nghị của cử tri huyện Bắc Bình

15:34' 9/9/2020

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Kết luận số 36-KL/ĐĐ.HĐND ngày 18/8/2020 của Đảng đoàn HĐND tỉnh.

Công văn số 617/HĐND-TH ngày 20/8/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về việc triển khai Kết luận số 36-KL/ĐĐ.HĐND ngày 18/8/2020 của Đảng đoàn HĐND tỉnh; ngày 27/8/2020, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã phối hợp với Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Bắc Bình tổ chức giám sát về nội dung kiến nghị của cử tri huyện Bắc Bình đề nghị thu hồi cơ sở nhà, đất của Chi nhánh Xí nghiệp đo đạc nông nghiệp II - Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bỏ hoang, không sử dụng tại xã Phan Rí Thành - huyện Bắc Bình.

Qua khảo sát thực tế và làm việc với UBND huyện Bắc Bình, cấp ủy, chính quyền địa phương và một số cử tri xã Phan Rí Thành; ý kiến tham gia của Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát như sau:

Về nội dung kiến nghị của cử tri

Từ năm 2013 đến nay, cử tri huyện Bắc Bình liên tục kiến nghị với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh và UBND tỉnh về việc: Trụ sở nhà, đất của Xí nghiệp Đo đạc nông nghiệp II từ năm 2002 cho đến nay bỏ hoang không còn sử dụng; tài sản trên đất xuống cấp, chỉ còn phần móng nhà và xung quanh cây bụi mọc hoang hóa. An ninh trật tự ở khu vực này rất phức tạp, trở thành nơi tập trung của các đối tượng mua bán, sử dụng các chất ma túy. Chính quyền địa phương đã phối hợp với Công an huyện Bắc Bình liên tục tổ chức nhiều đợt truy bắt, nhưng vẫn không xử lý dứt điểm. Liền kề với khu vực này là khu dân cư tập trung của xã Phan Rí Thành, nên đã hình thành bãi tập kết rác tự phát, gây ô nhiễm môi trường khu dân cư. Bên cạnh đó, do khu nhà, đất bỏ hoang lâu năm, không ai quản lý nên một số hộ dân đã tự ý tháo dỡ, đập phá và lấn chiếm đất. Do đó, cử tri Bắc Bình bức xúc và liên tục nhiều năm kiến nghị bàn giao lại cho UBND xã Phan Rí Thành quản lý và sử dụng nhằm hạn chế các tệ nạn xã hội và đảm bảo vệ sinh môi trường khu dân cư.

Tồn tại, bất cập trong giải quyết kiến nghị của cử tri

Theo quy định tại Điều 65 Luật Đất đai năm 2013, việc thu hồi đất đai phải đảm bảo điều kiện: Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất di chuyển đi nơi khác, không còn nhu cầu sử dụng đất, phải có văn bản trả lại đất của người sử dụng đất. Theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, trong đó quy định việc thu hồi cơ sở nhà, đất thuộc cơ quan trung ương là do Bộ Tài chính có quyết định thu hồi theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ: “Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định thu hồi đối với nhà, đất do cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc trung ương quản lý”.

Theo phân cấp quản lý tài sản công, Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với tài sản công tại khu vực hành chính sự nghiệp trực thuộc cơ quan trung ương. Việc quản lý nhà nước đối với đất đai, tài nguyên, tài sản hạ tầng do các Bộ chuyên ngành thực hiện. Vì vậy, mặc dù trong thời gian qua, UBND tỉnh có quan tâm giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền, nhưng do cơ sở nhà, đất của Chi nhánh Xí nghiệp Đo đạc bản đồ nông nghiệp II - Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp tại xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đây là đơn vị sự nghiệp trực thuộc cơ quan trung ương, nên việc thu hồi cơ sở nhà, đất do Bộ Tài chính quyết định. Trên cơ sở quy định trên, ngày 03/4/2018, UBND tỉnh có Công văn số 1275/UBND-ĐTQH gửi Bộ Tài Chính về việc đề nghị thu hồi nhà, đất của Xí nghiệp Đo đạc nông nghiệp II tại xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình. Tuy nhiên, đến nay, Bộ Tài chính vẫn chưa có văn bản trả lời.

Mặt khác, tại công văn số 4135/BNN-KH ngày 13/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất của các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; theo đó, đề nghị UBND tỉnh cấp đổi một lô đất khác tại khu Đô thị mới ở thành phố Phan Thiết và hỗ trợ kinh phí xây dựng trụ sở Chi nhánh Đo đạc bản đồ Nông nghiệp II tại Phan Thiết, vì hiện nay Chi nhánh đang phải thuê địa điểm để làm việc tại thành phố Phan Thiết. Tuy nhiên, qua rà soát các quy định, chưa có cơ sở để cấp đổi một lô đất khác tại khu Đô thị mới ở thành phố Phan Thiết và hỗ trợ kinh phí xây dựng trụ sở, vì vậy UBND tỉnh phải đợi hướng dẫn của Bộ Tài chính để thực hiện.

Trách nhiệm của đơn vị có liên quan

Đối với Xí nghiệp Đo đạc bản đồ nông nghiệp II: Năm 2002, do thay đổi về tổ chức bộ máy theo Quyết định số 2262/QĐ-BNN-TCCB về việc chuyển trụ sở của Xí nghiệp Đo đạc bản đồ nông nghiệp II về thành Phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, nên không còn nhu cầu sử dụng trụ sở tại xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình. Tuy nhiên, Xí nghiệp Đo đạc bản đồ nông nghiệp II không bảo quản tốt tài sản công, cũng không bàn giao lại cơ sở nhà, đất cho địa phương quản lý khi di dời.

Đối với các sở, ngành liên quan: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh có quan tâm tham mưu UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của cử tri. Tuy nhiên, việc tham mưu UBND tỉnh triển khai các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong thời gian qua còn chậm, chưa thường xuyên đôn đốc các Bộ, ngành liên quan sớm có văn bản hướng dẫn giải quyết.

Qua giám sát, Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhận thấy việc cử tri xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình liên tục phản ánh, kiến nghị về việc thu hồi nhà, đất của Xí nghiệp Đo đạc bản đồ nông nghiệp II là đúng sự thật. Hiện nay, trong khi địa phương không có quỹ đất để cấp cho người dân nghèo không có đất ở và để xây dựng các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội…; thì khu đất của Xí nghiệp Đo đạc nông nghiệp II lại bỏ hoang nhiều năm (từ năm 2002 đến nay) gây lãng phí tài nguyên đất, gây nên tình trạng mất trật tự an toàn xã hội, ô nhiễm môi trường ở khu dân cư.

 

Khu nhà, đất của Xí nghiệp Đo đạc nông nghiệp II bỏ hoang lâu năm, không ai quản lý nên đã hình thành

bãi tập kết rác tự phát, gây ô nhiễm môi trường khu dân cư.

Từ kết quả giám sát trên, Ban Dân tộc HĐND tỉnh kiến nghị một số vấn đề sau: Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị hướng dẫn giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong việc giải quyết kiến nghị của cửa tri trên địa bàn tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, tiếp tục có văn bản kiến nghị Bộ Tài Chính sớm có ý kiến về việc thu hồi cơ sở nhà, đất của Xí nghiệp Đo đạc nông nghiệp II tại Xã Phan Rí Thành - huyện Bắc Bình và phần diện tích đất mà Xí nghiệp đo đạc nông nghiệp II đã bố trí cho nhân viên Xí nghiệp xây dựng nhà, để địa phương có cơ sở thực hiện đúng theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 25 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 19/5/2020 của Chính phủ. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính xem xét, có phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của Chi nhánh Xí nghiệp Đo đạc nông nghiệp II tại xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, sớm bàn giao lại đất cho địa phương quản lý, nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời đề nghị Bộ Tài chính sớm có hướng dẫn địa phương về cấp đổi một lô đất khác tại khu Đô thị mới ở thành phố Phan Thiết và hỗ trợ kinh phí xây dựng trụ sở cho Chi nhánh Xí nghiệp Đo đạc nông nghiệp II theo đúng quy định. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát thực trạng nhà, đất của Xí nghiệp Đo đạc nông nghiệp II và các quy định pháp luật hiện hành, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh theo thẩm quyền giải quyết kiến nghị nhiều năm về đề xuất thu hồi nhà đất đang bỏ hoang theo kiến nghị bức xúc của cử tri./.

BAN DÂN TỘC HĐND TỈNH