Kết quả khảo sát công tác đấu tranh phòng, chống ma túy tại UBND phường Bình Tân, thị xã La Gi

7:48' 9/6/2020

Với vị trí địa lý là vùng ven biển của thị xã La Gi, phường Bình Tân được xác định là địa bàn trọng điểm về kinh tế biển của thị xã, với mật độ dân số là 4.989 hộ/18.699 nhân khẩu. Dân cư sống tập trung ven tuyến sông Dinh, trình độ học vấn thấp, sinh sống chủ yếu bằng nghề làm biển. Do đó, nhiều năm qua, tình hình ma túy trên địa bàn phường diễn ra phức tạp. Trước tình hình đó, các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn phường Bình Tân. Đồng thời, để triển khai các chủ trương của cấp trên về công tác phòng, chống ma túy; thời gian qua, UBND phường đã chỉ đạo các ngành phối hợp với mặt trận và các đoàn thể xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch đề ra các biện pháp để thực hiện có hiệu quả các nội dung, các chỉ tiêu về công tác này. Công tác rà soát, quản lý đối tượng nghiện, trong 02 năm qua, không phát sinh đối tượng nghiện mới. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai với nhiều hình thức đa dạng; Mặt trận và các đoàn thể cũng đã xây dựng các mô hình thực hiện có hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy. Phối hợp với lực lượng biên phòng Phước Lộc, Đội nghiệp vụ của Công an tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể đấu tranh, triệt phá nhiều vụ cụ thể, đạt kết quả đáng ghi nhận.

 

(Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc

tại UBND phường Bình Tân)            

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Thị Hoa, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng đã chia sẻ những khó khăn trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn phường; đồng thời, đã đề nghị UBND phường Bình Tân, thời gian tới, tiếp tục triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy, nhất là Chỉ thị số 36/CT-TW ngày 18/6/2019 của Bộ Chính trị; dự án nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn; đẩy mạnh và nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và các đối tượng nghiện ma túy; củng cố duy trì hoạt động có hiệu quả các mô hình tự quản phòng, chống ma túy tại cơ sở; làm tốt công tác quản lý, cảm hóa các đối tượng bị áp dụng xử lý hành chính, giáo dục tại xã, phường, thị trấn; tăng cường công tác phối hợp, huy động các cấp, các ngành làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, tấn công trấn áp tội phạm nhằm kiềm chế, kéo giảm tội phạm; tập trung rà soát, triệt xóa các đường dây, tụ điểm ma túy phức tạp không để gây mất an ninh trật tự; làm chuyển hóa thành công địa bàn trọng điểm phức tạp, đảm bảo không để phát sinh trở lại…./.    

Thanh Liên