Kết quả khảo sát công tác đấu tranh phòng, chống ma túy tại UBND thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong

8:31' 9/6/2020

Sáng ngày 12/5/2020, Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Huỳnh Thị Hoa, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có cuộc khảo sát về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy tại UBND thị trấn Đức Tài. Tham gia cùng Đoàn khảo sát còn có đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

(Toàn cảnh buổi làm việc)

Qua báo cáo của UBND thị trấn Phan Rí Cửa, cho thấy tình hình tội phạm liên quan đến ma túy ở thị trấn Phan Rí Cửa vẫn còn diễn biến phức tạp, tệ nạn ma túy ngày càng tăng. Theo số liệu thống kê của UBND thị trấn, số người nghiện ma túy tại địa phương năm 2018: 436 người, năm 2019: 436 người và 02 tháng đầu năm 2020: 483 người tăng so với cùng kỳ; số người tái nghiện ma túy và mới phát hiện vẫn còn ở mức cao. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là nhận thức của người nghiện ma túy, trình độ thấp, không có việc làm ổn định, dễ bị lôi kéo, xúi giục vào các tệ nạn xã hội; bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ người nghiện sau cai để tái hòa nhập cộng đồng chưa được Đảng và nhà nước quan tâm; các ban, ngành, đoàn thể được phân công chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm…     

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Thị Hoa, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã chia sẻ những khó khăn trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy của UBND thị trấn; đồng thời, ghi nhận những đề xuất kiến nghị của UBND thị trấn Phan Rí cửa liên quan đến nguồn kinh phí hỗ trợ; sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan đến chế tài xử phạt, đối tượng nghiện ma túy. Kết thúc buổi khảo sát, Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã đề nghị UBND thị trấn Phan Rí cửa trong thời gian tới, tiếp tục chỉ đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Trung ương, của Huyện ủy về công tác đấu tranh về phòng, chống ma túy; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, pháp luật đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là các đối tượng có dấu hiệu nghiện ma túy; rà soát, củng cố các mô hình điểm có hiệu quả; làm tốt công tác quản lý, cảm hóa các đối tượng sau cai nghiện; phối hợp tốt giữa các cấp, các ngành trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, tấn công trấn áp tội phạm, kiềm chế, kéo giảm tệ nạn ma túy…/.     

Thanh Liên