Kết quả khảo sát công tác phòng cháy, chữa cháy và việc thực hiện Nghị quyết số 73/2019/NQ-HĐND ngày 25/7/2019 của HĐND tỉnh tại UBND xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong

10:55' 28/10/2020

Thực hiện Kế hoạch số 690/KH-HĐND ngày 11/9/2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh; ngày 19/10/2020, Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Huỳnh Thị Hoa, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có cuộc khảo sát về công tác phòng cháy, chữa cháy và việc thực hiện Nghị quyết số 73/2019/NQ-HĐND ngày 25/7/2019 của HĐND tỉnh tại UBND xã Vĩnh Tân. Tham gia cùng Đoàn khảo sát còn có đại diện: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy - Công an tỉnh.

Qua buổi làm việc, Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác phòng cháy, chữa cháy và việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 73/2019/NQ-HĐND ngày 25/7/2019 của HĐND tỉnh của UBND xã Vĩnh Tân trong thời gian qua. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Thị Hoa, Trưởng Ban Pháp chế HĐND đề nghị UBND xã Vĩnh Tân trong thời gian tới, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ của UBND xã theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; tập trung chỉ đạo, tăng cường hoạt động kiểm tra các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy ở các khu dân cư; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy; tổ chức tập huấn, quan tâm bố trí kinh phí cho công tác đảm bảo an ninh trật tự địa phương của xã; đảm bảo các điều kiện về thông tin báo cháy, nguồn nước phục vụ cho công tác chữa cháy; xây dựng các phương án diễn tập tại khu dân cư; thống kê, định kỳ báo cáo cho UBND huyện…/.

                                                                                                            K.T