HĐND tỉnh giám sát việc cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và quản lý sự biến động về đất đai tại huyện Hàm Thuận Bắc

7:20' 25/11/2020

Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND tỉnh, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Hàm Thuận Bắc, UBND thị trấn Phú Long và UBND xã Hàm Liêm về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân và quản lý sự biến động về đất đai trong giấy chứng nhận đã cấp theo Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn huyện.  

 

 

Quang cảnh buổi làm việc

 

Báo cáo với Đoàn giám sát, UBND huyện Hàm Thuận Bắc cho biết, từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2020, UBND huyện đã cấp giấy chứng nhận 11.043 hồ sơ/2.265,01 ha, đạt 93,7% tổng số hồ sơ tiếp nhận; 628 hồ sơ/172.19 ha không đủ điều kiện giải quyết. Số hồ sơ chưa có kết quả giải quyết: 116 hồ sơ/32,82 ha.

Tại buổi giám sát, thành viên Đoàn giám sát đã thảo luận nhiều vấn đề về những tồn tại, bất cập trong thời gian qua. Qua đó, cùng với UBND huyện Hàm Thuận Bắc tìm hướng tháo gỡ để việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã ghi nhận những kết quả đạt được và đánh giá cao những nỗ lực của UBND huyện trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, Đoàn giám sát cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác này mà UBND huyện cần khắc phục trong thời gian tới, tập trung chủ yếu vào 03 nội dung: Công tác lập, cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính; công tác cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân và công tác quản lý biến động đất đai.

Qua đó, Đoàn giám sát đã đề nghị UBND huyện Hàm Thuận Bắc tiếp tục chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật của Trung ương và của UBND tỉnh trong lĩnh vực đất đai; có kế hoạch, giải pháp khắc phục kịp thời, đạt kết quả những hạn chế, thiếu sót trong công tác này đã được Đoàn giám sát chỉ ra; nhất là, khắc phục có hiệu quả tình trạng giải quyết hồ sơ đất đai trễ hạn, giải quyết chưa đúng quy định pháp luật; cần tập trung giải quyết dứt điểm các hồ sơ đang còn tồn đọng và chấn chỉnh ngay những thiếu sót trong công tác cập nhật, chỉnh lý và quản lý hồ sơ địa chính tại các xã, thị trấn; đẩy nhanh tiến độ đăng ký cấp giấy chứng nhận lần đầu theo Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai. Những kiến nghị của UBND huyện đã được Đoàn giám sát HĐND tỉnh ghi nhận làm cơ sở đề nghị UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới, để công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhanh chóng hơn, nhận được sự hài lòng hơn của người dân./.

KIM LIÊN