HĐND tỉnh giám sát việc cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và quản lý sự biến động về đất đai tại thị xã La Gi

7:27' 25/11/2020

Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND tỉnh, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND thị xã La Gi, UBND phường Tân An và UBND xã Tân Hải về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân và quản lý sự biến động về đất đai trong giấy chứng nhận đã cấp theo Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn thị xã.   

 

Quang cảnh buổi làm việc

 

Theo báo cáo của UBND thị xã, từ ngày 01/01/2017 đến 30/6/2020, UBND thị xã đã giải quyết 1.574/2.000 hồ sơ, đạt 78,7% so với tổng số hồ sơ tiếp nhận. Trong đó, có 1.025 hồ sơ/752,31 ha đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận, đạt 180,2% so với chỉ tiêu diện tích được UBND tỉnh giao (417,4 ha).

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các thành viên đoàn giám sát, kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã đánh giá những kết quả đạt được trong công tác này; đồng thời, cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế như: Thời gian giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã trong thời gian qua vẫn còn chậm, hầu hết đều có kết quả trễ hẹn; việc xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất tại UBND cấp xã còn khó khăn, một số trường hợp xác nhận chưa chính xác, đầy đủ theo quy định; công tác đo đạc của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai kéo dài, số lượng hồ sơ tồn đọng nhiều; việc luân chuyển hồ sơ giữa các cơ quan và các thông tin, biểu mẫu, thời gian áp dụng trong quy trình giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông còn nhiều thiếu sót, bất cập.

Qua đó, Đoàn giám sát đã đề nghị UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật của Trung ương và của UBND tỉnh trong lĩnh vực đất đai; có kế hoạch, giải pháp khắc phục kịp thời, đạt kết quả những hạn chế, thiếu sót trong công tác này đã được Đoàn giám sát chỉ ra; nhất là, khắc phục có hiệu quả tình trạng giải quyết hồ sơ đất đai trễ hạn, giải quyết chưa đúng quy định pháp luật; cần tập trung giải quyết dứt điểm các hồ sơ đang còn tồn đọng và chấn chỉnh ngay những thiếu sót trong công tác cập nhật, chỉnh lý và quản lý hồ sơ địa chính./.

KIM LIÊN