Chương trình giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh trong năm 2021

15:12' 29/1/2021

Ngày 29/01/2021 Ban Pháp chế HĐND đã ban hành chương trình số 58/CTr-HĐND về hoạt động giám sát của Ban trong năm 2021. Trên cơ sở Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2021 của HĐND tỉnh; Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2021 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; Quyết định của Thường trực HĐND tỉnh về việc giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 cho các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh xác định: Trong năm 2021, Ban Pháp chế HĐND tỉnh sẽ tổ chức giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của Ban về việc tổ chức thi hành các bản án hành chính có hiệu lực pháp luật giai đoạn 2016 - 2020. Theo dõi, nắm thông tin về các vụ việc thi hành án tồn đọng kéo dài và các vụ việc có điều kiện nhưng chưa thi hành tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Giám sát một số vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh hoặc qua công tác theo dõi, xử lý đơn thư gửi đến Ban. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh liên quan lĩnh vực Ban phụ trách và các kiến nghị sau giám sát của Ban.

Ngoài ra, trong năm 2021, Ban Pháp chế HĐND tỉnh sẽ tham gia cùng các Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát các chuyên đề “Việc ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ viễn thám trong công tác quản lý và bảo vệ rừng, khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường”, “Công tác bảo vệ, trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020”.

Tại các kỳ họp thứ 2, kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh, khóa XI, Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì, tham mưu Thường trực HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo chuyên đề của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XI; đồng thời, phối hợp các Ban HĐND tỉnh giúp Thường trực HĐND tỉnh xem xét báo cáo trả lời và giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tổ chức hoạt động chất vấn và xem xét nội dung trả lời chất vấn.

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, Ban Pháp chế HĐND tỉnh sẽ xem xét bổ sung và xây dựng kế hoạch giám sát về các vấn đề nổi cộm, bức xúc phát sinh trên lĩnh vực pháp chế ở địa phương và theo chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh.

Kim Thanh