HĐND tỉnh thông qua nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và định mức trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh

20:28' 8/7/2022

Ngày 24/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy thay thế Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ và Bộ Công an ban hành Thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành thay thế Thông tư số 56/2014/TT-BCA ngày 12/11/2014 của Bộ Công an. Vì vậy, Nghị quyết số 73/2019/NQ-HĐND ngày 25/7/2019 của HĐND tỉnh không còn phù hợp; việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và định mức trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh để thay thế Nghị quyết số 73/2019/NQ-HĐND ngày 25/7/2019 của HĐND tỉnh là cần thiết, bảo đảm căn cứ pháp lý và phù hợp với thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh.

 

 

(Ảnh: Ngọc Lân)

 

Mức hỗ trợ thường xuyên cho Đội trưởng, Đội phó của Đội dân phòng được quy định cụ thể tại Nghị quyết như sau:

- Đội trưởng Đội dân phòng bằng 20% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng; tương đương, vùng II (Phan Thiết) là 832.000 đồng/người/tháng, vùng III  (La Gi, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam) là 728.000 đồng/người/tháng và vùng IV (06 huyện còn lại) 650.000 đồng/người/tháng.

- Đội phó Đội dân phòng bằng 15% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng; tương đương vùng II (Phan Thiết) là 624.000 đồng/người/tháng, vùng III  (La Gi, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam) là 546.000 đồng/người/tháng và vùng IV (06 huyện còn lại) là 487.500 đồng/người/tháng.

Mỗi đội dân phòng được trang bị 09/09 phương tiện phòng cháy và chữa cháy quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 150/2020/TT-BCA của Bộ Công an gồm: Bình bột chữa cháy xách tay có khối lượng chất chữa cháy không nhỏ hơn 04 kg; bình khí chữa cháy xách tay có khối lượng chất chữa cháy không nhỏ hơn 03 kg hoặc bình chữa cháy gốc nước xách tay có dung tích chất chữa cháy không nhỏ hơn 06 lít; đèn pin (độ sáng 200 lm, chịu nước IPX4); rìu cứu nạn (trọng lượng 2 kg, cán dài 90 cm, chất liệu thép cacbon cường độ cao); xà beng (một đầu nhọn, một đầu dẹt; dài 100 cm); búa tạ (thép cacbon cường độ cao, nặng 5 kg, cán dài 50 cm); kìm cộng lực (dài 60 cm, tải cắt 60 kg); túi sơ cứu loại A (theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế); cáng cứu thương (kích thước 186 cm x 51 cm x 17 cm, tải trọng 160 kg).

Nguồn kinh phí hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng được bố trí trong dự toán chi an ninh địa phương của cấp xã; nguồn kinh phí mua sắm trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho Đội dân phòng được bố trí trong dự toán chi an ninh địa phương của cấp tỉnh..

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 7 năm 2022./.

                                                                   Ban Pháp chế HĐND tỉnh