HĐND tỉnh thông qua nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi tổ chức thi (xét) tuyển công chức, viên chức; thi (xét) nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trên địa bàn tỉnh

20:31' 8/7/2022

Tại phiên họp chiều ngày 06/7/2022 - HĐND tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh đã thảo luận và thông qua Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi tổ chức thi (xét) tuyển công chức, viên chức; thi (xét) nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trên địa bàn tỉnh.

 

(Ảnh: Ngọc Lân)

 

Việc HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết trên nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức; nâng ngạch công chức; thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trên địa bàn tỉnh khi được phân cấp tổ chức thi, xét nâng ngạch theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ. Đồng thời, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong bố trí và thanh quyết toán kinh phí khi vận dụng Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012 của liên Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổ chức các cuộc thi trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Nghị quyết xây dựng dựa trên cơ sở các quy định của Trung ương, chủ trương của Tỉnh ủy, tình hình và điều kiện thực tế của địa phương; theo đó, Nghị quyết quy định các mức chi cho 13 nội dung chi cụ thể:

- Chi cho Hội đồng tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng;

- Chi cho các Ban: Ban giám sát (bao gồm giám sát của bộ, ngành Trung ương), chi Ban đề thi (trường hợp không hợp đồng với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài tỉnh), Ban coi thi, Ban kiểm tra sát hạch (chấm phỏng vấn, thực hành), Ban chấm thi, phúc khảo, chấm điểm hồ sơ, Ban phách;

- Chi cho các Tổ in sao đề, Tổ kỹ thuật mã hóa đề thi trên máy, Tổ cài đặt, vận hành phần mềm thi trên máy;

- Chi cho các bộ phận tổng hợp, kiểm tra điều kiện tiêu chuẩn, gửi thông báo, bộ phận giúp việc Hội đồng tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng; xây dựng đề và đáp án (bao gồm các khâu soạn thảo, thẩm định, biên tập);

- Chi tiền ăn, nước uống, văn phòng phẩm, cơ sở vật chất thực hiện công tác tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng; chi phí thuê các cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh để thực hiện công tác tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng.

Các nội dung chi nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật về quy trình các bước trong tuyển dụng, tương ứng với các mức chi ở những nội dung có tính chất tương đồng đã được Trung ương, tỉnh quy định, phù hợp với tình hình thực tiễn, khả năng ngân sách của địa phương và tính chất các kỳ thi tuyển, xét tuyển.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 18 tháng 7 năm 2022./.

                                                                             Ban Pháp chế HĐND tỉnh