Ban Pháp chế HĐND tỉnh tập trung giám sát các vụ việc bức xúc của công dân

11:7' 27/3/2023

Thực hiện Chương trình giám sát số 52/CTr-HĐND ngày 09/02/2023 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh; trong tháng 3/2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tập trung giám sát các vụ việc bức xúc trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và quản lý đất đai có đơn thư của người dân gửi đến Ban đề nghị giám sát.

Qua nghiên cứu nội dung đơn, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã chọn và ban hành Kế hoạch giám sát 02 vụ việc: (1). Việc nộp lại tiền bồi thường, hỗ trợ trong thực hiện dự án Khu dân cư A&E Thanh Hải, giai đoạn 2 đối với trường hợp của bà Huỳnh Thị Mai Dung (cư trú tại phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết) và  một số hộ dân liên quan; (2). Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 176732 ngày 01/10/2008 do UBND thành phố Phan Thiết cấp cho ông Lê Thanh Vân và bà Nguyễn Thị Hoài (cư trú tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết).

Triển khai thực hiện kế hoạch giám sát, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã làm việc trực tiếp với người dân có đơn, thư khiếu nại, phản ánh; đi thực địa, làm việc với các sở, ngành, địa phương liên quan, thu thập tài liệu. Kết quả giám sát sẽ được thông qua tập thể Ban Pháp chế HĐND tỉnh và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành địa phương giải quyết theo quy định pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân./.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh