Khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phòng chống xâm hại, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em trên địa bàn thị xã La Gi

16:28' 22/5/2023

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-HĐND ngày 23/3/2023 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; ngày 25/4/2023, đồng chí Huỳnh Thị Mỹ Hạnh - Trưởng Ban văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và đồng chí Thanh Thị Kỷ - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh đã chủ trì buổi khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phòng chống xâm hại, bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em tại xã Tân Bình, phường Tân An, cơ sở bảo trợ xã hội Mái ấm tình thương trên địa bàn thị xã La Gi.

Cùng đi có các đồng chí thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đại diện phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã La Gi.

Đoàn khảo sát làm việc với UBND xã Tân Bình, thị xã Lagi.

Tại các nơi đến khảo sát, Đoàn đã tìm hiểu, nắm bắt thông tin về: Công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các quy định pháp luật và của tỉnh về trẻ em và phụ nữ trên địa bàn; việc thực hiện các biện pháp, giải pháp để chăm sóc, bảo vệ trẻ em, giúp trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần, nhất là đối với các trường hợp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (trẻ mồ côi, trẻ bị đuối nước, mắc các bệnh hiểm nghèo/khuyết tật,…), trẻ vi phạm pháp luật,… Quy trình, kết quả xử lý đối với các trường hợp trẻ em, phụ nữ bị bạo lực gia đình.


Đoàn khảo sát tại Cơ sở bảo trợ xã hội Mái ấm tình thương

Báo cáo với Đoàn khảo sát, đại diện lãnh đạo UBND các xã cho biết tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích vẫn còn diễn ra; một số gia đình không có điều kiện làm ăn kinh tế, rơi vào hoàn cảnh nghèo khổ, khó khăn, trẻ em ít được quan tâm chăm sóc về sức khỏe và học hành vui chơi như những trẻ có điều kiện khác; việc xử lý vi phạm về bạo lực gia đình vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức; đội ngũ cộng tác viên trẻ em ở một số địa bàn còn hạn chế về trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn, vừa thay đổi liên tục nên ảnh hưởng công tác cập nhật, thông tin quản lý trẻ em ở từng thôn; số lượng các khu vui chơi giải trí cho thiếu nhi còn ít nên các hoạt động dành cho trẻ em còn nhiều thiếu thốn;…

Kết thúc khảo sát, Đoàn khảo sát đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phòng chống xâm hại, bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em tại xã Tân Bình, phường Tân An, cơ sở bảo trợ xã hội Mái ấm tình thương; đồng thời, ghi nhận những vấn đề còn khó khăn, hạn chế, kiến nghị và đề xuất để tổ chức làm việc với UBND thị xã La Gi trong thời gian tới./.

BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI HĐND TỈNH