• Dự án Nhà hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận được đầu tư sẽ góp phần làm thay đổi cảnh quan kiến trúc trung tâm thành phố Phan Thiết; đồng thời, mở ra không gian phục vụ cho việc tổ chức các cuộc mít ting, triển lãm, hội chợ khu vực, lễ hội và các hoạt động văn hóa đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân Phan Thiết nói riêng và tỉnh Bình Thuận nói chung.
  • Dự án Nâng cấp đê bao kết hợp giao thông nội đồng Võ Xu - Đức Tín, huyện Đức Linh có mục tiêu để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân thị trấn Võ Xu, xã Nam Chính, thị trấn Đức Tài và xã Đức Tín, huyện Đức Linh; qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, nông sản, giao thông nội đồng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống cho nhân dân trong vùng dự án. Dự án có tổng mức đầu tư 82.207 triệu đồng từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư từ Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng giai đoạn 2016 - 2020.

Tổng số : 93 bài viết
Trang
12345678910