• Thực hiện chương trình công tác giám sát của HĐND tỉnh năm 2012, Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Hàm Thuận Bắc với nội dung công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp của công dân trong 9 tháng năm  2012. Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện Thanh tra tỉnh,  Sở Tài nguyên & Môi trường, Thường trực HĐND, UBMTTQVN, Ban Pháp chế HĐND, phòng Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra huyện Hàm Thuận Bắc. Sau khi nghe UBND huyện Hàm Thuận Bắc báo cáo và các thành viên trong đoàn tham gia đóng góp, Ban Pháp chế HĐND tỉnh có ý kiến như sau:

     

  • Thực hiện chương trình công tác năm 2008, trong tháng 3 năm 2008, Ban Pháp chế làm việc cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh, Thi hành án dân sự thành phố Phan Thiết, huyện Đức Linh, Hàm Thuận Bắc với nội dung về công tác thi hành án và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong năm 2007.

Tổng số : 12 bài viết
Trang
12