Văn phòng HĐND tỉnh tuyển dụng công chức nhà nước năm 2018

16:17' 20/4/2018

Ngày 16/4/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 987/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức nhà nước năm 2018; theo đó, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh có nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2018 gồm 04 người cho các vị trí việc làm theo các nhóm chuyên ngành sau: Lĩnh vực hỗ trợ, phục vụ - nhóm 3; lĩnh vực công tác dân tộc - nhóm 11; lĩnh vực pháp chế - nhóm 12; lĩnh vực tổng hợp thông tin dân nguyện - nhóm 12.

Văn phòng HĐND tỉnh đã niêm yết công khai về chỉ tiêu, vị trí việc làm cần tuyển dụng (kèm theo bảng mô tả công việc) tại trụ sở cơ quan HĐND tỉnh, số 04 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận và đăng tải trên trang thông tin điện tử của HĐND tỉnh; thời gian nhận hồ sơ từ ngày 17/4/2018 đến hết ngày 17/5/2018 (trong giờ hành chính).

                                                                                    
 Anh Đào