Thị xã la gi tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân khóa x, nhiệm kỳ 2011-2016

9:3' 5/4/2016

Chiều  ngày 31 tháng 3 năm 2016, Hội đồng nhân dân thị xã La Gi đã tổ chức kỳ họp thứ 14 - khóa X.

Kỳ họp thứ 14 của HĐND thị xã diễn ra trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Các cấp ngành và nhân dân thị xã đang nỗ lực phấn đấu, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng thành công đại hội Đảng và kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng quê hương La Gi và đất nước; thực hiện các bước hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 để bầu ra cơ quan quyền lực nhà nước các cấp đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Qua gần 5 năm hoạt động, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, HĐND thị xã khóa X nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Khẳng định rõ HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. HĐND đã tích cực hoạt động cùng UBND, Ủy ban MTTQ thị xã và các cơ quan liên quan quyết định nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, đồng bộ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong thị xã.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đã nhấn mạnh: HĐND thị xã nhiệm kỳ 2011 - 2016 có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện ngày càng tốt hơn các nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Đa số các đại biểu phát huy được vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu luôn nêu cao trách nhiệm, phát huy dân chủ trong hoạt động của HĐND. Các kỳ họp của HĐND thị xã được thực hiện tốt, luôn có sự cải tiến, khắc phục được hạn chế của các kỳ họp trước. Nghị quyết của HĐND thị xã nhìn chung ban hành đúng quy trình, đảm bảo đúng đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Công tác giám sát được chú trọng, các cuộc giám sát được chuẩn bị chu đáo, có sự phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc của các cơ quan chức năng và sự chuẩn bị tốt của Thường trực HĐND, UBND các xã, phường nên đã thu được kết quả tích cực. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị La Gi, UBND thị xã, Ban Thường trực UBMTTQ thị xã và các ngành hữu quan trong thực hiện nhiệm vụ; duy trì các hoạt động trao đổi kinh nghiệm với HĐND các xã, phường nhằm nâng cao chất lượng hoạt động HĐND.

Trong công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp của UBND thị xã thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2011 - 2016: Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song UBND thị xã luôn tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thị ủy, HĐND thị xã, sự giúp đỡ tạo điều kiện của các Sở, ban, ngành của tỉnh, sự phối kết hợp chặt chẽ của các cấp ủy, chính quyền và các ngành chuyên môn ở thị xã. Đội ngũ cán bộ, công chức từ thị xã tới cơ sở và nhân dân trong thị xã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực công tác. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết Đảng bộ thị xã lần thứ IX và Nghị quyết HĐND thị xã khóa X. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân 5 năm 2011 - 2015 đạt 9.93%. Năm 2015, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết số 23-NQ/TU, ngày 12/12/2014 của Thị uỷ tiếp tục có chuyển biến; hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt, vượt kế hoạch đề ra. Hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục ổn định, có mặt phát triển; sản xuất nông nghiệp giữ được ổn định; thương mại dịch vụ tăng khá. Đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách được tập trung chỉ đạo; siêu thị Co.opmart La Gi đi vào hoạt động. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu phấn đấu; an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm; văn hóa - xã hội có chuyển biến tiến bộ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, đời sống nhân dân được cải thiện, đô thị từng bước văn minh hơn, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Đến nay, xã Tân Tiến được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới.
Hội nghị cũng đã khen thưởng cho 03 tập thể và 06 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2011-2016

 

 

Yêu cầu đặt ra cho năm 2016 và cả 5 năm của nhiệm kỳ HĐND thị xã giai đoạn 2016 - 2021 mở ra một chặng đường mới với nhiều thuận lợi, nhất là khi Luật Tổ chức chính quyền địa phương chính thức có hiệu lực; vị trí, vai trò của HĐND các cấp ngày càng được khẳng định. Hy vọng rằng, nhiệm kỳ mới HĐND thị xã sẽ tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết HĐND, các chương trình công tác lớn, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020./.                                                      

 

VÕ THỊ THU 

Văn phòng HĐND&UBND thị xã LaGi