Kỳ họp chuyên đề về công tác cán bộ HĐND - UBND huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021

9:50' 2/9/2020

Ngày 19/8, Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp chuyên đề về công tác cán bộ nhằm kiện toàn công tác cán bộ của HĐND - UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận. Ở huyện Tánh Linh có ông Nguyễn Văn Quang - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy và 37/40 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã xem xét, thảo luận các tờ trình về bầu miễn nhiệm chức danh chủ tịch UBND huyện, khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Đình Lâm, với số phiếu đồng ý miễn nhiệm 37/37 phiếu, đạt 100%; xem xét, thảo luận và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Giáp Hà Bắc, Phó Bí thư Huyện ủy khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu đồng ý 37/37 phiếu, đạt 100%; bầu miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân huyện đối với ông Trần Vũ Linh, khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu đồng ý 37/37, đạt 100% và bầu miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lưu Đức Vinh, với số phiếu đồng ý miễn nhiệm 37/37, đạt 100%; xem xét, thảo luận và bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Vũ Linh – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy và ông Nguyễn Hữu Phước - Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường, với số phiếu đồng ý 37/37 phiếu, đạt 100%; bầu bổ sung chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lưu Đức Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy khóa IX, với số phiếu đồng ý 37/37 phiếu, đạt 100%.

Chủ tịch UBND huyện, các phó Chủ tịch UBND huyện và Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 mới đã ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ./.

                     (Nguồn trích từ Trang thông tin điện tử huyện Tánh Linh)