HĐND huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức kỳ họp thứ 10

10:8' 2/9/2020

Sáng nay 23/7, HĐND huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức kỳ họp thứ 10


Theo đánh giá tại kỳ họp, 6 tháng đầu năm, tuy chịu tác động của nhiều yếu tố không thuận lợi, dịch Covid-19 ảnh hưởng đến mọi mặc đời sống, kinh tế, xã hội ở địa phương, nhưng huyện đã thực hiện khá tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế, ổn định các mặc ở địa phương.

Nổi rõ là một số chỉ tiêu đạt khá so NQ HĐND huyện đề ra. Sản xuất nông nghiệp cơ bản đáp ứng yêu cầu; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng; giá trị đầu tư xây dựng cơ bản đạt 51,2%; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 74,3%. Tuy nhiên, do tình hình chung của dịch bệnh, nên thu ngân sách huyện đạt 157 tỷ đồng chiếm 46% so kế hoạch.

Các chỉ tiêu quan trọng như tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng, tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế và giao quân đạt và vượt 100% kế hoạch năm… Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các vấn đề xã hội được quan tâm, công tác phát triển dân sinh, kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện tốt.

Chất lượng giáo dục tiếp tục duy trì. Hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc cho lao động nông thôn được chú trọng. Chương trình xây dựng Nông thôn mới đạt thêm nhiều kết quả. Huyện cũng chỉ đạo giải quyết tốt một số vấn đề tồn tại, bức xúc trong cộng đồng dân cư… Kỳ họp đã dành phần lớn thời gian thảo luận, đánh giá những mặc được và chưa được, đồng thời xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới: Tiếp tục triển khai tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, mời gọi thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm bức xúc, dồn sức cho xây dựng Nông thôn mới, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và những vấn đề bức xúc của cử tri… Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện đã thông qua các tờ trình và dự thảo Nghị quyết về một số vấn đề hệ trọng, đồng thời làm công tác cán bộ theo thẩm quyền…

(Nguồn trích từ Báo Bình Thuận)