Tánh Linh: Sáp nhập 2 xã Đức Tân - Măng Tố

9:9' 4/9/2020

BTO- Sáng ngày 27/8, HĐND huyện Tánh Linh tổ chức kỳ họp bất thường để thông qua nghị quyết về việc sáp nhập đơn vị hành chính xã Đức Tân và xã Măng Tố.

 

Theo quy định về tiêu chuẩn đơn vị hành chính cấp xã (Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội), xã Đức Tân không đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và xã Măng Tố không đạt tiêu chuẩn về dân số.

Cụ thể Đức Tân có diện tích 20,93 km2 , dân số 6.935 người, bình quân 331 người/km2; Măng Tố có diện tích 48,37 km2, dân số 2.903 người, bình quân chỉ có 60 người/km2.

Với quan điểm tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã và nhất là nâng cao hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, trước đó Ban Thường vụ Huyện ủy Tánh Linh đã thống nhất chủ trương, UBND huyện lập phương án và tiến hành khảo sát, lấy ý kiến nhân dân 2 xã này. Kết quả lấy ý kiến cử tri cả 2 xã, nhân dân đều nhất trí cao, xã Đức Tân có 99,91% cử tri thống nhất và xã Măng Tố là 99,02% cử tri thống nhất.

Tại kỳ họp, 100% đại biểu dự họp thống nhất sáp nhập đơn vị hành chính xã Đức Tân và xã Măng Tố để hình thành xã mới lấy tên là xã Măng Tố.

Xã Măng Tố mới sẽ có diện tích tự nhiên 69,3 km2, quy mô dân số 9.838 người đạt theo tiêu chuẩn quy định; giữ nguyên 8 thôn gồm 3 thôn của xã Măng Tố (cũ) và 5 thôn của xã Đức Tân.

(Nguồn trích từ Báo Bình Thuận)