Ngày 11/9/2019, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 88/NQ-HĐND Thông qua Đề sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2019 - 2021

Trước đó, theo đề nghị của Sở Nội vụ tại công văn số 1335/SNV-XDCQ ngày 07/6/2019 về việc góp ý nội dung dự thảo Đề án sắp xếp lại thôn, khu phố ở tỉnh Bình Thuận; Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tổ chức khảo sát tình hình triển khai thực hiện công tác rà soát, sắp xếp lại thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã khảo sát thực tế tại các thôn thuộc xã Sông Bình - huyện Bắc Bình và thôn Bàu Chim thuộc xã Đức Thuận - huyện Tánh Linh với thời gian 02 ngày, cụ thể: Ngày 17/6/2019, khảo sát tại các thôn thuộc xã Sông Bình - huyện Bắc Bình; ngày 21/6/2019, khảo sát tại thôn Bàu Chim thuộc xã Đức Thuận - huyện Tánh Linh.


Ban Dân tộc HĐND tỉnh trao đổi một số nội dung với lãnh đạo UBND xã Đức Thuận - huyện Tánh Linh.

Đoàn khảo sát gồm có: Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, chuyên viên VP. HĐND tỉnh phụ trách lĩnh vực dân tộc và đại diện lãnh đạo UBND các xã (nơi Đoàn đến khảo sát).

Qua hoạt động khảo sát, giám sát tại các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và qua khảo sát thực tế tại các thôn thuộc xã Sông Bình - huyện Bắc Bình và thôn Bàu Chim, thôn Hòa Thuận thuộc xã Đức Thuận - huyện Tánh Linh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh khi sáp nhập quan tâm một số thôn thuộc địa bàn 2 huyện nói trên, cần rà soát, đánh giá lại các yếu tố đặc thù của từng địa phương phù hợp với thực trạng, đặc điểm, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc; đảm bảo thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người dân. Đồng thời, cần lưu ý việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Đề án trên để người dân hiểu những quyền lợi, trách nhiệm của mình, nắm bắt đầy đủ tâm tư nguyện vọng của nhân dân, nhất là ý kiến về những vấn đề còn khác nhau, để tạo sự đồng thuận trong thực hiện, góp phần tiếp tục ổn định an ninh chính trị và phát triển kinh tế - xã hội khi được sáp nhập.

Kim Tuệ
Các tin tiếp

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát các công trình thủy lợi nhỏ trên địa bàn xã Hàm Cần thuộc huyện Hàm Thuận Nam
   (20/2/2020)
Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát các công trình thủy lợi nhỏ trên địa bàn các xã thuộc huyện Tuy Phong
   (18/2/2020)
Ban Dân tộc HĐND tỉnh đại diện Thường trực HĐND tỉnh Chúc Tết Đầu lúa tại UBND các xã thuộc huyện Bắc Bình
   (15/1/2020)
Phát biểu tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội của đồng chí Thanh Thị Kỷ - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh (Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa X)
   (23/12/2019)
Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về tình hình thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 - 2019
   (30/10/2019)
Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Hàm Thuận Bắc
   (21/10/2019)
Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tại Phòng khám Đa khoa khu vực Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc
   (10/9/2018)
Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tại huyện Tánh Linh
   (10/9/2018)
Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tại Phòng khám Đa khoa khu vực Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam
   (10/9/2018)
Tổng số : 12 bài viết
Trang
12