Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Hàm Thuận Bắc

Thực hiện Kế hoạch giám sát số 124/KH-HĐND ngày 15/02/2019 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về “Kết quả triển khai thực hiện Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ”.

Sau khi khảo sát các xã trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc, Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Thanh Thị Kỷ - Trưởng Ban làm Trưởng Đoàn, cùng Phó Trưởng Ban, thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã làm việc với UBND huyện Hàm Thuận Bắc về tình hình triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn huyện từ năm 2016 - 2019. Cùng tham gia buổi giám sát còn có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh.


Đồng chí Thanh Thị Kỷ phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Hàm Thuận Bắc.

Qua buổi giám sát, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã đề nghị UBND huyện Hàm Thuận Bắc tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách về triển khai thực hiện Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ đến cộng đồng dân cư trên địa bàn. Đồng thời, đề nghị UBND huyện Hàm Thuận Bắc làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn; quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số gắn với hoạt động thực tiễn. Đối với chính quyền địa phương cơ sở: rà soát các biên chế còn khuyết, quan tâm và ưu tiên tuyển dụng con em đồng bào dân tộc thiểu số (đạt tối thiểu 50% ở giai đoạn đầu). Chỉ đạo Phòng Giáo dục: phổ biến, tuyên truyền để gia đình và con em người dân tộc thiểu số học Trung cấp nghề (học 03 năm Tốt nghiệp THPT và có bằng Trung cấp nghề), thông tin đến các hộ gia đình, đến phụ huynh con em người dân tộc thiểu số được biết, tích cực tham gia học tập.

Kim Tuệ
Các tin tiếp

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát các công trình thủy lợi nhỏ trên địa bàn xã Hàm Cần thuộc huyện Hàm Thuận Nam
   (20/2/2020)
Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát các công trình thủy lợi nhỏ trên địa bàn các xã thuộc huyện Tuy Phong
   (18/2/2020)
Ban Dân tộc HĐND tỉnh đại diện Thường trực HĐND tỉnh Chúc Tết Đầu lúa tại UBND các xã thuộc huyện Bắc Bình
   (15/1/2020)
Phát biểu tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội của đồng chí Thanh Thị Kỷ - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh (Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa X)
   (23/12/2019)
Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về tình hình thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 - 2019
   (30/10/2019)
Ngày 11/9/2019, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 88/NQ-HĐND Thông qua Đề sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2019 - 2021
   (21/10/2019)
Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tại Phòng khám Đa khoa khu vực Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc
   (10/9/2018)
Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tại huyện Tánh Linh
   (10/9/2018)
Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tại Phòng khám Đa khoa khu vực Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam
   (10/9/2018)
Tổng số : 12 bài viết
Trang
12