Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn thăm và chúc Tết Ramưwan năm 2019 của đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo (Bàni)
Ngày 14/5/2019, Đồng chí Đỗ Hữu Quy - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng Đoàn số 3 (theo Thông báo số 222-TB/TU ngày 26/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) đã đi thăm và chúc Tết tại thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh và xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc.

Cùng tham gia Đoàn còn có đại diện lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Sở Nội vụ, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ban Dân tộc tỉnh, đại diện lãnh đạo huyện Tánh Linh (khi thăm tại thị trấn Lạc Tánh), huyện Hàm Thuận Bắc (khi thăm tại xã Hàm Trí), chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.


Đồng chí Đỗ Hữu Quy - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đại diện Đoàn chúc Tết
tại Ban Điều hành khu phố Chăm, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh.


Đoàn thăm và chúc Tết tạ
i Chùa Giang Mâu, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc

Cùng với việc chúc Tết Ramưwan năm 2019 của đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo (Bàni), đồng chí Đỗ Hữu Quy - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã bày tỏ sự mong muốn các vị chức sắc, sư cả, người có uy tín tiêu biểu tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò và ảnh hưởng tích cực của mình để động viên đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo (Bàni) cùng thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, chung sức cùng địa phương xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa tốt đẹp tại địa phương…

Về phía đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo (Bàni), họ cũng thể hiện được sự vui mừng, phấn khởi khi được Cấp ủy, chính quyền quan tâm đến con em đồng bào người dân tộc nói chung và đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo (Bàni) nói riêng. Qua đó, đồng bào cũng bày tỏ nguyện vọng Cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho con em đồng bào có điều kiện vươn lên thoát nghèo, có việc làm ổn định để phục vụ tốt hơn nữa cho địa phương và cho xã hội./.


Kim Tuệ


Các tin tiếp

Ngày 01/10/2019, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành văn bản số 890/HĐND-TH đăng ký nội dung báo cáo và đề nghị ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh tại các kỳ họp thường lệ trong năm 2020.   (22/10/2019)
Thường trực HĐND tỉnh triển khai thực hiện công tác dân vận trong tình hình mới trong hoạt động của HĐND tỉnh.   (22/10/2019)
PHÁT BIỂU KHAI MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH (TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG, LẦN 3 - HĐND TỈNH KHÓA X)   (20/9/2019)
PHÁT BIỂU BẾ MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH (TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG, LẦN 3 - HĐND TỈNH KHÓA X)   (20/9/2019)
BÀI PHÁT BIỂU BẾ MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH TẠI KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND TỈNH KHÓA X   (26/7/2019)
BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH TẠI KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND TỈNH KHÓA X   (26/7/2019)
Sơ kết 05 năm việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng đoàn HĐND tỉnh   (9/4/2019)
Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về hội quần chúng   (9/4/2019)
Đoàn giám sát HĐND tỉnh theo Nghị quyết số 64 làm việc với UBND huyện Tánh Linh   (9/4/2019)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123