PHÁT BIỂU KHAI MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH (TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG, LẦN 3 - HĐND TỈNH KHÓA X)

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ Ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội - Đơn vị tỉnh Bình Thuận;

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu khách mời.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương và thực hiện Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 ngày 30/01/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số hoạt động của HĐND; sau khi thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan; hôm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành kỳ họp bất thường lần 3 để xem xét thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh có tính cấp bách, cần quyết định ngay, phát sinh trong thời gian giữa 02 kỳ họp thường lệ của HĐND. Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng và kính gửi đến các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị khách mời lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thưa các vị đại biểu!

Tại kỳ họp bất thường lần này, HĐND tỉnh sẽ thảo luận và thông qua 05 Nghị quyết có nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến chủ trương đầu tư các công trình, dự án và việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh theo chủ trương của Trung ương.

Để chuẩn bị cho kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định pháp luật, các nội dung trình đã được xem xét thận trọng, kỹ lưỡng, đảm bảo yêu cầu về pháp lý và thực tiễn tại địa phương để trình HĐND tỉnh.

Kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu!

Mặc dù kỳ họp bất thường lần này, HĐND tỉnh chỉ xem xét thông qua 05 Nghị quyết nhưng việc thông qua, ban hành và triển khai tốt các nghị quyết trên sẽ góp phần rất quan trọng để tranh thủ kịp thời nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương để đầu tư xây dựng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Vì vậy, để hoàn thành tốt nội dung chương trình kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, làm việc tích cực, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, có chất lượng, phù hợp với đặc điểm, tình hình và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để nghị quyết của HĐND tỉnh khi đã được thông qua, ban hành có tính khả thi cao.

Với tinh thần đó, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp bất thường lần 3 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. Kính chúc các vị khách quý, các vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí mạnh khoẻ, chúc Kỳ họp thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.Các tin tiếp

Ngày 01/10/2019, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành văn bản số 890/HĐND-TH đăng ký nội dung báo cáo và đề nghị ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh tại các kỳ họp thường lệ trong năm 2020.   (22/10/2019)
Thường trực HĐND tỉnh triển khai thực hiện công tác dân vận trong tình hình mới trong hoạt động của HĐND tỉnh.   (22/10/2019)
PHÁT BIỂU BẾ MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH (TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG, LẦN 3 - HĐND TỈNH KHÓA X)   (20/9/2019)
BÀI PHÁT BIỂU BẾ MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH TẠI KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND TỈNH KHÓA X   (26/7/2019)
BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH TẠI KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND TỈNH KHÓA X   (26/7/2019)
Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn thăm và chúc Tết Ramưwan năm 2019 của đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo (Bàni)   (17/5/2019)
Sơ kết 05 năm việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng đoàn HĐND tỉnh   (9/4/2019)
Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về hội quần chúng   (9/4/2019)
Đoàn giám sát HĐND tỉnh theo Nghị quyết số 64 làm việc với UBND huyện Tánh Linh   (9/4/2019)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123