Dự kiến nội dung và thời gian kỳ họp bất thường lần 5, HĐND tỉnh khóa X

Ngày 31 tháng 01 năm 2020, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành văn bản số 71/HĐND-TH về việc dự kiến nội dung và thời gian kỳ họp bất thường lần 5, HĐND tỉnh khóa X.Theo đó, dự kiến thời gian kỳ họp bất thường lần 5, HĐND tỉnh khóa X sẽ diễn ra trong 1,5 ngày, vào ngày 24/3/2020 và buổi sáng ngày 25/3/2020, trong đó có dự phòng 0,5 ngày; HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua các nghị quyết về phân cấp chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C trên địa bàn tỉnh; phê duyệt chủ trương đầu tư 11 dự án; Quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, khu phố và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh; Quy định chế độ hỗ trợ thôi việc đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp lại tổ chức, nhân sự và mức trợ cấp bổ sung hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố; Báo cáo về phân bổ nguồn vượt thu ngân sách địa phương năm 2019; công tác tổ chức cán bộ theo thẩm quyền của HĐND tỉnh./.

                                                                             Đức Tuấn


Các tin tiếp

Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến về Đề án Liên kết triển khai phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ chất lượng cao tại Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi
   (17/6/2020)
HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp bất thường (lần 5) - HĐND tỉnh, khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
   (12/5/2020)
Thông báo Về việc thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh tháng 5 năm 2020
   (4/5/2020)
Thường trực HĐND tỉnh dời thời gian kỳ họp bất thường (lần 5) - HĐND tỉnh, khóa X
   (19/3/2020)
Chấp thuận đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ hỗ trợ thôi việc và trợ cấp bổ sung hàng tháng
   (19/3/2020)
Kết quả thực hiện cải cách tư pháp quý I/2020 của Thường trực HĐND tỉnh
   (19/3/2020)
Tăng cường giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra
   (17/2/2020)
Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 01/2020
   (4/2/2020)
Giao ban Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh tháng 12/2019.
   (20/1/2020)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123