Chấp thuận đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ hỗ trợ thôi việc và trợ cấp bổ sung hàng tháng

Ngày 17/3/2020, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Công văn số 170/HĐND-TH phúc đáp UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ thôi việc và trợ cấp bổ sung hàng tháng.

Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 800/TTr-UBND ngày 05/3/2020 về nội dung xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chế độ hỗ trợ thôi việc đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, khu phố dôi dư do sắp xếp lại tổ chức, nhân sự và trợ cấp bổ sung hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Đồng thời, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng dự thảo Nghị quyết theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ; trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp gần nhất./.

          K.T


Các tin tiếp

Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến về Đề án Liên kết triển khai phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ chất lượng cao tại Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi
   (17/6/2020)
HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp bất thường (lần 5) - HĐND tỉnh, khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
   (12/5/2020)
Thông báo Về việc thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh tháng 5 năm 2020
   (4/5/2020)
Thường trực HĐND tỉnh dời thời gian kỳ họp bất thường (lần 5) - HĐND tỉnh, khóa X
   (19/3/2020)
Kết quả thực hiện cải cách tư pháp quý I/2020 của Thường trực HĐND tỉnh
   (19/3/2020)
Tăng cường giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra
   (17/2/2020)
Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 01/2020
   (4/2/2020)
Dự kiến nội dung và thời gian kỳ họp bất thường lần 5, HĐND tỉnh khóa X
   (4/2/2020)
Giao ban Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh tháng 12/2019.
   (20/1/2020)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123