Nghị quyết Đặt tên đường trên địa bàn thành phố Phan Thiết

16:45' 7/8/2019