Kỳ họp Thứ 3- Khóa IX 

 

 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.

Tải tập tin đính kèm:   Nghị quyết số: 23 /2011/NQ-HĐND

Các bài cùng chuyên mục

Tổng số : 11 bài viết
Trang
12