PHÁT BIỂU BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 4 - HĐND TỈNH (KHÓA X) của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐND tỉnh (Ngày 14/7/2017)

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội - Đơn vị tỉnh Bình Thuận;

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị khách mời và toàn thể cử tri tỉnh nhà,

Sau hai ngày rưỡi làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, HĐND tỉnh (khóa X) đã hoàn thành chương trình làm việc kỳ họp thứ 4.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã nghe UBND tỉnh báo cáo tình hình nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017. Trên cơ sở nghiên cứu các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; qua thực tiễn hoạt động và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tham gia thảo luận sôi nổi, phát biểu nhiều ý kiến để phân tích làm rõ hơn về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của tỉnh nhà.

Cùng với việc thông qua nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017, tại kỳ họp này HĐND tỉnh đã thảo luận và thông qua 10 nghị quyết khác do UBND tỉnh trình, cụ thể như sau: (1) Quy định khoảng cách và địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và hỗ trợ gạo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; (2) Đặt tên đường trên địa bàn thành phố Phan Thiết; (3) Thông qua đề án Đề nghị công nhận thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận là đô thị loại III; (4) Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh; (5) Phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách tỉnh và danh mục công trình trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; (6) Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030; (7) Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; (8) Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; (9) Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; (10) Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình nhận chìm vật, chất nạo vét bến chuyên dùng của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1; xem xét, cho ý kiến đối với báo cáo kết quả giám sát về tình hình thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, Bến Cảng tổng hợp Vĩnh Tân theo nghị quyết giám sát của HĐND tỉnh. Đây là nội dung thu hút sự chú ý, quan tâm của các đại biểu HĐND tỉnh, nhân dân và cử tri tỉnh nhà. Qua đó, HĐND tỉnh đã thảo luận thông qua nghị quyết về tình hình thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, trong đó yêu cầu UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt các kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND tỉnh. HĐND tỉnh cũng đã xem xét, cho ý kiến đối với báo cáo và thông qua nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2 và trước kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh; xem xét tờ trình và thông qua nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về thực hiện các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2017 theo quy định.

Trên cơ sở xem xét tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh và những vấn đề bức xúc nổi lên trong cộng đồng dân cư qua tiếp xúc cử tri và dư luận xã hội, HĐND tỉnh đã thảo luận, thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2018.

Đồng thời, thực hiện chức năng giám sát, HĐND tỉnh đã nghe: Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Sở Công thương, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh trả lời chất vấn trực tiếp; đồng thời, nghe Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh trả lời chất vấn bổ sung về các nội dung liên quan đến trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ngành mình, của lĩnh vực mình phụ trách. Phiên chất vấn đã diễn ra dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi, trách nhiệm và xây dựng. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và thủ trưởng các cơ quan liên quan tiếp tục có những giải pháp tích cực, thực hiện có hiệu quả cao nhất các nội dung đã trả lời chất vấn và kết luận của chủ tọa kỳ họp trước HĐND tỉnh và cử tri tỉnh nhà.

Kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu!

Năm 2017 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả giai đoạn 2016 - 2020. Do vậy, đòi hỏi các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải phát huy đầy đủ trách nhiệm, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, năng động, sáng tạo và nỗ lực cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, những chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu mà HĐND tỉnh đã xác định trong 6 tháng cuối năm 2017, tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 đã đề ra.

Với trách nhiệm trước cử tri và nhân dân tỉnh nhà, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm các nghị quyết do HĐND tỉnh đề ra cũng như những nội dung báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả.

Sau kỳ họp này, các vị đại biểu sẽ tiến hành tiếp xúc cử tri tại địa bàn ứng cử; báo cáo kết quả kỳ họp, giải thích, tuyên truyền và động viên các tầng lớp nhân dân và cử tri trong tỉnh thực hiện thật tốt các chủ trương, chính sách pháp luật và các nghị quyết của HĐND tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Chủ tọa kỳ họp đánh giá cao sự tham gia tích cực, hiệu quả của các vị đại biểu HĐND tỉnh; sự chuẩn bị chu đáo, tích cực của UBND tỉnh và các sở, ngành; tinh thần làm việc trách nhiệm, hiệu quả của các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã góp phần đảm bảo tiến độ, chất lượng chuẩn bị các nội dung cũng như kết quả kỳ họp thứ 4 -HĐND tỉnh (khóa X).

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị khách quý ở các cơ quan Trung ương và địa phương đã đến tham dự kỳ họp; cảm ơn các cơ quan báo, đài, cử tri và nhân dân tỉnh nhà đã quan tâm theo dõi, đóng góp và đưa tin về kỳ họp.

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đại biểu, kính chúc các vị đại biểu và các đồng chí cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính chúc toàn thể cử tri và nhân dân tỉnh nhà sức khỏe, đoàn kết, chung sức, chung lòng xây dựng quê hương Bình Thuận ngày càng giàu, đẹp.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh (khóa X).

Xin trân trọng cảm ơn./. 


Các tin tiếp

BÀI PHÁT BIỂU BẾ MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH (TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG - HĐND TỈNH KHÓA X)   (29/3/2018)
BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH (TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG - HĐND TỈNH KHÓA X)   (29/3/2018)
PHÁT BIỂU KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 4 - HĐND TỈNH (KHÓA X) của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐND tỉnh (Sáng ngày 12/7/2017)   (26/7/2017)
PHÁT BIỂU Kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên họp thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 (tại kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa X ngày 12/7/2017)   (26/7/2017)
PHÁT BIỂU BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 3 HĐND TỈNH (KHÓA X) CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH (NGÀY 08/12/2016)   (16/12/2016)
PHÁT BIỂU KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 3 HĐND TỈNH (KHÓA X) CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH (SÁNG NGÀY 06/12/2016)   (16/12/2016)
Phát biểu kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên họp thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016   (20/7/2016)
PHÁT BIỂU BẾ MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH TẠI KỲ HỌP THỨ 2 - HĐND TỈNH KHÓA X (Ngày 14/7/2016)   (20/7/2016)
PHÁT BIỂU KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 2 - HĐND TỈNH KHÓA X CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH (Ngày 13/7/2016)   (20/7/2016)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123