BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH (TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG - HĐND TỈNH KHÓA X)

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ Ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội - Đơn vị tỉnh Bình Thuận;

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh và, các vị đại biểu khách mời.

Hôm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X tiến hành kỳ họp bất thường để xem xét thông qua các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng và kính gửi đến các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị khách mời lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thưa các vị đại biểu!

Từ sau kỳ họp thứ 5 - Hội đồng nhân dân tỉnh đến nay, để tiếp tục tổ chức triển khai, cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, chế độ chính sách của Trung ương và một số chế độ, chính sách đặc thù trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có 17 tờ trình có nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến: (1) Chế độ, chính sách thăm bệnh, trợ cấp ốm đau, khám sức khỏe; viếng cán bộ từ trần; tham quan, nghỉ dưỡng và tặng quà nhân dịp lễ, tết cho cán bộ tỉnh Bình Thuận; (2) Quy hoạch phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất vùng cát ven biển tỉnh Bình Thuận; (3) Nội dung và mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh; (4) Nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh; (5) Mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn và tỷ lệ vốn đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; (6) Bổ sung điểm c, khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 89/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh về tiếp tục phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; và các Nghị quyết Quy định một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh theo quy định của Luật Phí, lệ phí năm 2015.

Sau khi thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tổ chức kỳ họp bất thường để Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét và quyết định, kịp thời tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách nói trên trên địa bàn tỉnh.

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh!

Kỳ họp HĐND tỉnh lần này là kỳ họp bất thường, thời gian họp ngắn, trong khi có nhiều nội dung quan trọng HĐND tỉnh có nhiệm vụ xem xét, quyết định tại kỳ họp. Trên cơ sở tài liệu đã gửi đến cho đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu thật sâu kỹ, tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, đúng trọng tâm, phân tích đánh giá đúng thực trạng, sự cần thiết ban hành nghị quyết, các giải pháp thực hiện, trên cơ sở đó để HĐND tỉnh xem xét quyết định, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả nghị quyết của HĐND tỉnh khi đã được thông qua, ban hành.

Với tinh thần đó, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp bất thường - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. Kính chúc các vị khách quý, các vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí mạnh khoẻ, chúc Kỳ họp thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.Các tin tiếp

BÀI PHÁT BIỂU BẾ MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH (TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG - HĐND TỈNH KHÓA X)   (29/3/2018)
PHÁT BIỂU BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 4 - HĐND TỈNH (KHÓA X) của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐND tỉnh (Ngày 14/7/2017)   (26/7/2017)
PHÁT BIỂU KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 4 - HĐND TỈNH (KHÓA X) của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐND tỉnh (Sáng ngày 12/7/2017)   (26/7/2017)
PHÁT BIỂU Kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên họp thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 (tại kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa X ngày 12/7/2017)   (26/7/2017)
PHÁT BIỂU BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 3 HĐND TỈNH (KHÓA X) CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH (NGÀY 08/12/2016)   (16/12/2016)
PHÁT BIỂU KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 3 HĐND TỈNH (KHÓA X) CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH (SÁNG NGÀY 06/12/2016)   (16/12/2016)
Phát biểu kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên họp thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016   (20/7/2016)
PHÁT BIỂU BẾ MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH TẠI KỲ HỌP THỨ 2 - HĐND TỈNH KHÓA X (Ngày 14/7/2016)   (20/7/2016)
PHÁT BIỂU KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 2 - HĐND TỈNH KHÓA X CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH (Ngày 13/7/2016)   (20/7/2016)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123