BÀI PHÁT BIỂU BẾ MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH (TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG - HĐND TỈNH KHÓA X)

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ Ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội - Đơn vị tỉnh Bình Thuận;

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu khách mời.

Sau 1,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, đến giờ này kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp này, các vị đại biểu đã nghe Giám đốc các Sở, ngành thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trình bày các tờ trình, dự thảo nghị quyết; các Ban của HĐND tỉnh đã báo cáo thẩm tra các nội dung liên quan và báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các vị đại biểu HĐND tỉnh. Trên cơ sở đó, các vị đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tham gia thảo luận nhiều ý kiến cụ thể, sâu sắc và biểu quyết thông qua 17 nghị quyết quan trọng.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi ghi nhận và đánh giá cao sự tham gia tích cực, trí tuệ, tâm huyết của các vị đại biểu HĐND tỉnh; sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc, tinh thần làm việc tận tụy, trách nhiệm của Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan; cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí đã thông tin kịp thời các nội dung, chương trình Kỳ họp, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Sau kỳ họp này, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành, các địa phương và các cơ quan thông tấn, báo chí tích cực tuyên truyền, vận động cử tri và nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết HĐND tỉnh đã được kỳ họp lần này thông qua; đồng thời, tăng cường giám sát và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn tổ chức thực hiện các nghị quyết để phản ánh, kiến nghị với HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Thay mặt HĐND tỉnh, tôi cảm ơn các vị đại biểu, các vị khách quý đã dành thời gian tham dự kỳ họp, góp phần quan trọng cho thành công của kỳ họp.

Tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa X. Kính chúc các vị đại biểu, các vị khách quý lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn !Các tin tiếp

BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH (TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG - HĐND TỈNH KHÓA X)   (29/3/2018)
PHÁT BIỂU BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 4 - HĐND TỈNH (KHÓA X) của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐND tỉnh (Ngày 14/7/2017)   (26/7/2017)
PHÁT BIỂU KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 4 - HĐND TỈNH (KHÓA X) của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐND tỉnh (Sáng ngày 12/7/2017)   (26/7/2017)
PHÁT BIỂU Kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên họp thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 (tại kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa X ngày 12/7/2017)   (26/7/2017)
PHÁT BIỂU BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 3 HĐND TỈNH (KHÓA X) CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH (NGÀY 08/12/2016)   (16/12/2016)
PHÁT BIỂU KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 3 HĐND TỈNH (KHÓA X) CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH (SÁNG NGÀY 06/12/2016)   (16/12/2016)
Phát biểu kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên họp thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016   (20/7/2016)
PHÁT BIỂU BẾ MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH TẠI KỲ HỌP THỨ 2 - HĐND TỈNH KHÓA X (Ngày 14/7/2016)   (20/7/2016)
PHÁT BIỂU KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 2 - HĐND TỈNH KHÓA X CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH (Ngày 13/7/2016)   (20/7/2016)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123