Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện kết luận chất vấn tại kỳ họp thứ 3 – HĐND tỉnh khóa X

Tại phiên họp buổi sáng và buổi chiều ngày 09/12/2016, HĐND tỉnh đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp đối với 05 Thủ trưởng Sở, ngành: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải và Sở Y tế với 06 nội dung chất vấn tập trung vào các vấn đề: Tình trạng hoạt động “giã cào bay” trái tuyến trên các vùng biển của tỉnh; tình hình triển khai các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh và một số dự án khu dân cư trên địa bàn huyện Tuy Phong theo Luật Đất đai năm 2013; tình hình khai thác cát dưới lòng sông La Ngà; việc bồi thường, hỗ trợ cho 18 hộ dân có đất ruộng bị Nhà nước thu hồi để xây dựng khu tái định cư Hàm Liêm 3 và Khu công nghiệp Phan Thiết giai đoạn 2; tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh năm 2016; việc xử lý chất thải y tế tại các Trạm y tế xã, Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố và giải quyết nguồn nhân lực bác sỹ cho tuyến y tế cơ sở. Bên cạnh đó, Giám đốc Công an tỉnh cũng đã phát biểu, làm rõ thêm các nội dung chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh liên quan đến tình hình tai nạn giao thông.

Căn cứ kết quả phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp tại kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa X, chủ tọa kỳ họp, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐND tỉnh, phó Bí thư tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện tốt những vấn đề cụ thể sau đây:

- Về xử lý tình trạng hoạt động “giã cào bay” trái tuyến trên các vùng biển của tỉnh: Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp:    

+ Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để ngư dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản; trong đó cần phát huy tích cực vai trò của chính quyền, các đoàn thể, các tổ đội khai thác thủy sản, hội nghề cá ở các xã, phường, thị trấn vùng biển trong việc vận động, tuyên truyền, giám sát và cộng đồng trách nhiệm cùng các lực lượng chức năng để ngăn chặn, xử lý hoạt động giã cào bay sai tuyến và các hành vi khác làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản ở địa phương.

+ Chỉ đạo Chi cục Thủy sản phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng tỉnh thực hiện tốt công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản; tăng cường hơn nữa hoạt động tuần tra, kiểm soát trên biển, bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp với từng thời điểm, từng địa bàn, tập trung những vùng biển trọng điểm phức tạp, thường xảy ra vi phạm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật đối với các trường hợp hoạt động giã cào bay trái phép (áp dụng khung phạt tối đa, tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản có thời hạn). Kiểm điểm các đối tượng có hành vi sai phạm trong cộng đồng dân cư ở nơi cư trú.

+ Cần xem xét, bố trí, tăng cường phương tiện, trang thiết bị, kinh phí hoạt động cho Chi cục Thủy sản để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trong đó cần chú ý áp dụng các công nghệ tầm soát phù hợp để tăng kết quả, hiệu quả trong ngăn chặn, xử lý, tiến tới giảm thiểu hoạt động giã cào bay trái phép.

+ Ngay trong tháng 12/2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kiến nghị Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Bình Thuận đề nghị Quốc hội và các cơ quan Trung ương có biện pháp mạnh mẽ để quản lý chặt chẽ, có hiệu quả hơn nghề giã cào bay (cần thiết thì đề xuất xem xét việc cấm nghề giã cào bay trên phạm vi toàn quốc).

+ Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu tính chất của hành vi vi phạm trong hoạt động giã cào bay và pháp luật quy định hiện hành. Nếu đến mức phải xử lý hình sự thì phải kiên quyết xử lý về mặt hình sự.

Về việc triển khai các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh và một số dự án khu dân cư trên địa bàn huyện Tuy Phong theo Luật Đất đai năm 2013: Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Sở, ngành liên quan, chính quyền các địa phương trong thời gian tới thực hiện nghiêm túc các vấn đề:

+ Rà soát từng dự án chưa thực hiện của năm 2015, năm 2016 và kể cả những năm trước đó, xác định rõ các nguyên nhân chậm triển khai để đề xuất UBND tỉnh kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kể cả những vướng mắc về đền bù giải tỏa, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án triển khai. Đến cuối năm 2017 (thời điểm triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của cấp huyện), Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành và địa phương thực hiện việc rà soát, điều chỉnh, hủy bỏ và công bố các dự án không có khả năng thực hiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 để người dân sử dụng đất được thực hiện các quyền theo quy định của pháp luật đất đai.

+ Liên quan đến các dự án tại thành phố Phan Thiết:

- Đối với một số dự án chậm triển khai thực hiện theo đề án quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt như khu vực tượng đài chiến thắng, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu rà soát, xem xét sớm điều chỉnh lại quy hoạch cho phù hợp với khả năng của tỉnh và thực hiện công tác đền bù giải tỏa khu vực này để triển khai dự án, giải quyết bức xúc cho cộng đồng dân cư vào đầu năm 2017.

- Đối với một số dự án đã được thu hồi, cần phải sớm công bố cho cộng đồng dân cư biết, làm cơ sở cho cơ quan quản lý đô thị tham mưu UBND thành phố Phan Thiết cấp phép để người dân có thể xây dựng công trình nhà ở.

- Đối với dự án Công viên sau Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận: Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm giải quyết những kiến nghị qua giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Phan Thiết theo tinh thần Công văn số 1150/HĐND - TH ngày 01/12/2016 của Thường trực HĐND tỉnh và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5980/VP.ĐTQH ngày 09/12/2016 của Văn phòng UBND tỉnh.

+ Đối với các dự án khu dân cư trên địa bàn huyện Tuy Phong:

- Dự án Khu dân cư A3, xã Chí Công: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Tuy Phong giải quyết bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật và phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể địa phương tiếp tục vận động hộ dân còn lại bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công sớm triển khai hoàn thành dự án.

- Dự án Khu dân cư khu phố 5, thị trấn Liên Hương: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Tuy Phong sớm nghiên cứu theo hướng nếu không khả thi thì dừng dự án, tổ chức chỉnh trang đô thị và cho phép người dân được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch được phê duyệt.

- Dự án Khu dân cư 118 ha, xã Hòa Phú: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Tuy Phong khẩn trương làm thủ tục hủy bỏ quyết định thu hồi đất từng hộ để trả lại hiện trạng sử dụng đất cho nhân dân.

+ Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Tuy Phong, đơn vị thành phố Phan Thiết thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, tuyên truyền, giải thích cho cử tri và nhân dân hiểu rõ các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất có đất bị thu hồi để thực hiện dự án theo quy định của Luật Đất đai hiện hành, đồng thời tiếp tục giám sát quá trình thực hiện theo các nội dung tại các điểm a ,b ,c nêu trên.

 Vviệc khai thác cát dưới lòng sông La Ngà: Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành và chính quyền các địa phương liên quan tập trung thực hiện các biện pháp sau:    

+ Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng đơn vị tư vấn, các ngành, chính quyền huyện, xã liên quan kiểm tra, đánh giá cụ thể từng dự án, nếu không làm đúng theo thiết kế hoặc nếu đã gây sạt lở làm thiệt hại cho người dân thì chủ dự án phải dừng khai thác và thực hiện bồi thường cho người dân. Đồng thời, điều chỉnh quy mô và thiết kế từng dự án theo hướng giảm bớt các điểm khai thác, thu hẹp chiều ngang và độ sâu khai thác để tránh sạt lở bờ sông, cắt bỏ những điểm khai thác đã gây sạt lở. Đặc biệt lưu ý, sản lượng khai thác cát trên một đoạn sông phải bằng hoặc nhỏ hơn số cát sa lắng trên đoạn sông đó theo dòng chảy.

+ Thường xuyên kiểm tra, yêu cầu các chủ dự án không được khai thác trong thời gian chưa được gia hạn giấy phép khai thác và thực hiện nghiêm túc các nội dung đã cam kết; trường hợp các đơn vị không thực hiện đúng cam kết hoặc vi phạm các quy định của pháp luật thì không xem xét tham mưu UBND tỉnh gia hạn giấy phép hoặc tham mưu UBND tỉnh thu hồi giấy phép khai thác theo quy định. Tạm dừng xem xét giải quyết cho đơn vị mới khai thác cát trên sông La Ngà theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 2374/UBND-KTN ngày 06/7/2016; ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp khai thác trái phép cát sông La Ngà.

+ Các dự án khi tiến hành khai thác cát phải đăng ký khu vực khai thác và công khai cho xã, thôn, nhân dân biết để theo dõi, giám sát; thực hiện đúng quy định của pháp luật và đầy đủ các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, thiết kế khai thác, không gây sạt lở bờ sông, vận chuyển cát làm hư hỏng đường giao thông, không được khai thác vào ban đêm. Nếu chủ dự án nào không tuân thủ tốt những quy định trên thì đề nghị thu hồi giấy phép khai thác.

+ Lập tổ giám sát cộng đồng để phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện giám sát hoạt động khai thác cát tại địa phương. Sau khi có kết quả giám sát thì cần thông tin đến người dân và xử lý thông tin sau giám sát một cách nhanh chóng, kịp thời để đảm bảo tất cả các hành vi vi phạm đều được phát hiện và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Về việc bồi thường, hỗ trợ cho 18 hộ dân có đất ruộng bị Nhà nước thu hồi để xây dựng khu tái định cư Hàm Liêm 3 và Khu công nghiệp Phan Thiết giai đoạn 2: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các ngành liên quan và UBND huyện Hàm Thuận Bắc rà soát, sớm tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết các kiến nghị của 18 hộ dân nói trên theo đúng quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.   

 Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh năm 2016: Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Sở, ngành và các địa phương tập trung các giải pháp sau đây:

+ Chính quyền và Ban An toàn giao thông các cấp tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, thường xuyên đối với công tác bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn quản lý; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông của các cấp, các ngành có liên quan.

+ Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật một cách sâu rộng, bằng nhiều hình thức hiệu quả, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong cán bộ và các tầng lớp nhân dân; trong đó cần lưu ý đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giải thích cho nhân dân, doanh nghiệp dọc tuyến Quốc lộ 1A về tác dụng của dải phân cách đối với sự an toàn tính mạng của nhân dân.

+ Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát thường xuyên; huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, tăng cường bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát lưu động, khép kín địa bàn, nhất là trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn không có dải phân cách qua địa bàn huyện Hàm Thuận Nam và huyện Hàm Tân. Ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông, các hành vi phá dỡ dải phân cách, tháo bỏ tấm chống chói trên dải phân cách tuyến Quốc lộ 1A. Xử lý nghiêm đối với những trường hợp chủ phương tiện tham gia giao thông và chủ hàng yêu cầu lái xe vi phạm luật lệ giao thông.

+ Rà soát hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, tổ chức lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo, nhất là các biển báo hạn chế tốc độ qua các đoạn đường hẹp, tại các khu vực đông dân cư, đoạn đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông; tiếp tục khắc phục các “điểm đen” trên các tuyến đường, nhất là khẩn trương phối hợp Bộ Giao thông vận tải mở rộng nền và mặt đường theo quy mô 04 làn xe cơ giới và lắp đặt dải phân cách trên các đoạn thường xảy ra tai nạn giao thông đối đầu trên Quốc lộ 1A. Quá trình thi công mở rộng nền đường phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng trong lưu thông cho người dân. Triển khai thí điểm lắp camera và máy kiểm tra tốc độ phương tiện tham gia giao thông ở một số đoạn đường.

 Về việc xử lý chất thải y tế tại các Trạm y tế xã, Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố: Đề nghị UBND tỉnh trong thời gian đến cần quan tâm thực hiện:

+ Tiếp tục tranh thủ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ (nguồn vốn sự nghiệp môi trường) và bố trí nguồn ngân sách tỉnh để từng bước đầu tư hệ thống xử lý chất thải y tế cho các Trạm y tế xã, phường, thị trấn và các Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời, chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động bố trí nguồn ngân sách huyện, thị xã, thành phố hàng năm để từng bước đầu tư hệ thống xử lý chất thải cho các Trạm Y tế xã ở địa phương, ưu tiên ở những nơi có nguồn chất thải lớn.

+ Bên cạnh việc tranh thủ các nguồn vốn đầu tư hệ thống xử lý chất thải y tế, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Y tế, các Sở, ngành có liên quan và UBND cấp huyện, cấp xã tăng cường công tác quản lý chất thải y tế theo Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế, góp phần giảm tác động xấu của chất thải y tế đối với môi trường, cộng đồng dân cư.

 Về việc giải quyết nguồn nhân lực bác sỹ cho tuyến y tế cơ sở ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế, Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt các giải pháp:

+ Ngành Y tế chủ động rà soát, sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy các đơn vị y tế theo hướng hợp nhất, tập trung nhân lực, giảm đầu mối quản lý để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bố trí bác sỹ làm việc thường xuyên ở tuyến y tế cơ sở, nhất là Trạm y tế ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

+ Tiếp tục đầu tư nâng cấp, xây dựng mới trụ sở và mua sắm trang thiết bị y tế cho các đơn vị y tế cơ sở để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

+ Đẩy mạnh việc đào tạo bác sỹ là con em người địa phương theo các hình thức, nhất là đào tạo bác sỹ hệ chính quy theo địa chỉ sử dụng và đào tạo liên thông; đồng thời có chính sách thu hút đối với nguồn nhân lực bác sĩ về công tác tại tỉnh./.

Thu Cẩm


Các tin tiếp

Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2-HĐND tỉnh khoá X   (4/10/2016)
Kết quả thực hiện nội dung trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 5- Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX   (20/6/2013)
Kết quả thực hiện nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5- Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX   (20/6/2013)
Tổng số : 4 bài viết
Trang
1