Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh (khóa X) thông qua Nghị quyết về Quy định mức quà tặng của tỉnh đối với các trường hợp được Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và các gia đình có nhiều liệt sĩ được tặng thưởng Huân chương Độc lập trên địa bàn tỉnh

9:56' 28/8/2020

Để ghi nhớ công lao to lớn của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có công với cách mạng đã có nhiều cống hiến, hi sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ; tại phiên họp sáng ngày 20/7/2020 của kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh (khóa X) đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Quy định mức quà tặng của tỉnh đối với các trường hợp được Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và các gia đình có nhiều liệt sĩ được tặng thưởng Huân chương Độc lập trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mức quà tặng đối với các đối tượng trên được quy định như sau:

- Đối với các trường hợp được Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”: 2.000.000 đồng/người.

- Đối với các gia đình được tặng thưởng Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ theo 03 mức cụ thể:

+ Huân chương Độc lập hạng nhất: 5.000.000 đồng/huân chương.

+ Huân chương Độc lập hạng nhì: 3.000.000 đồng/huân chương.

+ Huân chương Độc lập hạng ba: 2.000.000 đồng/huân chương.

- Nguồn kinh phí thực hiện: Sử dụng từ ngân sách tỉnh được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội./.

Lê Duyên