Bài phát biểu khai mạc của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐND tỉnh (Tại kỳ họp chuyên đề, lần 7 - HĐND tỉnh, khóa X)

8:25' 2/10/2020

Thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ Ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

Thưa các vị đại biểu Quốc hội - Đơn vị tỉnh Bình Thuận;

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu khách mời.

Hôm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X tiến hành kỳ họp chuyên đề để xem xét thông qua các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh có tính cấp bách, cần quyết định ngay, phát sinh trong thời gian giữa 02 kỳ họp thường lệ của HĐND. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị khách mời đến tham dự kỳ họp. Chúc các đồng chí và các vị đại biểu luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Thưa các đồng chí và các vị đại biểu!

Tại kỳ họp chuyên đề lần này, HĐND tỉnh sẽ thảo luận và thông qua 08 Nghị quyết có nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh nguồn vốn các công trình, dự án; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh; phân khai chi tiết nguồn vốn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2020 và nguồn vốn dự phòng xổ số kiến thiết năm 2019; Quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, HĐND tỉnh sẽ thực hiện công tác tổ chức cán bộ theo thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Để chuẩn bị cho kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định pháp luật, 08 nội dung Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề lần này đã được xem xét thận trọng, đảm bảo yêu cầu về pháp lý và thực tiễn. Việc ban hành kịp thời các nghị quyết nêu trên là cơ sở pháp lý để UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án, trong đó có dự án trọng điểm của tỉnh, và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục hoàn thiện hạ tầng cơ sở, chỉnh trang bộ mặt đô thị, thu hút khách du lịch, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân và khuyến khích, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo. Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, làm việc tích cực, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng để kỳ họp thành công tốt đẹp.

Với tinh thần đó, thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và chủ tọa kỳ họp, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp chuyên đề thứ lần 7 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

Chúc sức khỏe các đồng chí và các vị đại biểu.

Chúc kỳ họp của chúng ta thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

Võ Hảo