HĐND tỉnh giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý sự biến động về đất đai tại Sở Tài nguyên và Môi trường

7:9' 25/11/2020

Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND tỉnh, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý sự biến động về đất đai trong giấy chứng nhận đã cấp theo Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc, về phía Sở Tài nguyên và Môi trường gồm có lãnh đạo Sở, đại diện lãnh đạo Chi cục Quản lý đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các phòng,ban trực thuộc Sở.

 

 

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi giám sát, thành viên Đoàn giám sát đã thảo luận nhiều vấn đề về những tồn tại, bất cập trong công tác cấp giấy chứng nhận và quản lý sự biến động về đất đai trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Qua đó, cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường tìm hướng tháo gỡ để việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã ghi nhận những kết quả đạt được và đánh giá cao những nỗ lực của Sở Tài nguyên và Môi trường trong tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai, triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, trong đó, có nội dung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý sự biến động về đất đai trong giấy chứng nhận đã cấp; đã chú ý hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấy và đăng ký biến động về đất đai. Sở cũng đã có cố gắng trong việc thực hiện hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai và đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở (Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi cục Quản lý đất đai) thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền.

Bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được như trên, Đoàn giám sát cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác này thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Sở như: Trong việc tham mưu, sửa đổi, bổ sung một số quy định của UBND tỉnh chưa phù hợp với tình hình thực tế và việc hướng dẫn các địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, có lúc Sở thực hiện vẫn chưa kịp thời; tiến độ thực hiện Dự án Tổng thể còn chậm trễ, kéo dài, chưa đạt mục tiêu, yêu cầu của Dự án; quá trình triển khai các hạng mục công trình đều chậm, có nhiều sai sót; đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý sự biến động về đất đai đối với giấy chứng nhận đã được cấp vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế nhưng Sở chưa chỉ đạo các đơn vị trực thuộc giải quyết kịp thời, hiệu quả.

Qua đó, Đoàn giám sát đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và quy định của UBND tỉnh liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận và quản lý biến động đất đai theo chức năng, nhiệm vụ của Sở; đánh giá rõ các nguyên nhân và có kế hoạch, giải pháp, lộ trình khắc phục kịp thời những tồn tại, thiếu sót; sơ kết, đánh giá và có giải pháp toàn diện để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Tổng thể và có cơ chế kiểm soát đặc biệt đối với việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận thuộc Dự án Tổng thể; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đất đai;... Đoàn giám sát HĐND tỉnh cũng ghi nhận những kiến nghị của Sở tại buổi làm việc và nghiên cứu, tổng hợp các kiến nghị tại báo cáo kết quả giám sát và dự thảo Nghị quyết để trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa X./.

BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH