Bài phát biểu khai mạc của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 11 - HĐND, khóa X

19:52' 4/12/2020

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ Ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận;

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu khách mời.

Hôm nay, HĐND tỉnh khóa X tổ chức kỳ họp lần thứ 11 trong không khí Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đang triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng cấp mình và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; tôi nhiệt liệt chào mừng và kính gửi đến các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh và các vị khách mời lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

 

Ảnh: Đình Hòa

Kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu! 

Năm 2020 vừa qua, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng sâu rộng tới mọi mặt của đời sống xã hội nhưng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chủ động, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, đồng bộ, vừa phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn sức khỏe cho nhân dân, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch đề ra. Với tinh thần đó, các cấp, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, linh hoạt trong công việc, tổ chức thực hiện nghiêm túc, phối hợp đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trị quan trọng của tỉnh. Những kết quả đạt được năm 2020 là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh nhà. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nói trên, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh còn gặp không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa, chủ động nắm bắt và tận dụng tốt thời cơ, thuận lợi, khắc phục khó khăn, có giải pháp đồng bộ, thích hợp để thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển ổn định, bền vững trong những năm tới, đặc biệt là trong năm 2021.

Thưa các đồng chí, các vị đại biểu, cử tri và Nhân dân tỉnh nhà!

Trên cơ sở những mặt đạt được và những hạn chế trong năm 2020; tại kỳ họp này, tôi đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung trọng tâm sau:

Một là, xem xét các báo cáo của UBND tỉnh, báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để tập trung thảo luận, đánh giá những mặt được, những mặt chưa được, tìm ra nguyên nhân, tồn tại, yếu kém trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020, trên cơ sở đó bàn và quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ về kinh tế - xã hội năm 2021. HĐND tỉnh cũng dành thời gian để bàn và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà 5 năm 2021 - 2025 nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 10/11/2020 của Tỉnh ủy về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hai là, HĐND tỉnh sẽ thảo luận và quyết nghị thông qua 23 nghị quyết trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, hoạt động của HĐND tỉnh; xem xét và cho ý kiến các báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9 và trước kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa X; báo cáo kết quả giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý sự biến động về đất đai trong giấy chứng nhận đã cấp theo Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh; thực hiện quyền giám sát thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh đối với thủ trưởng các sở, ngành có liên quan, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, bức xúc nổi lên đã và đang được đông đảo cử tri, nhân dân và dư luận quan tâm.

Ba là, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định về công tác cán bộ theo thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Kỳ họp thứ 11 là kỳ họp cuối năm, có khối lượng công việc nhiều. Những vấn đề được xem xét, thảo luận và quyết định tại kỳ họp này có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo điều kiện và tạo đà thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm 2021- 2025 của tỉnh nhà. Vì vậy, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tham gia đầy đủ các phiên họp, dành nhiều thời gian để nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng cao vào nội dung kỳ họp, nhất là các giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp này có tính khả thi cao, đáp ứng sự mong mỏi, tin tưởng của cử tri và nhân dân tỉnh nhà.

Với tinh thần đó, thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 11 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

Kính chúc sức khỏe các đồng chí và các vị đại biểu.

Chúc kỳ họp của chúng ta thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

Mỹ Hảo