Bài phát biểu bế mạc của đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Chủ tịch HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 11 - HĐND, khóa X

19:54' 4/12/2020

Kính thưa đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ Ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận;

Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu khách mời.

Sau 3 ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm; kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X đã hoàn thành chương trình đề ra.

Qua thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội  5 năm 2016 - 2020 và năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 phương hướng, nhiệm vụ năm 2021: HĐND tỉnh đánh giá cao và hoan nghênh sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội; sự nỗ lực của chính quyền các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh; HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của UBND tỉnh và chính quyền các cấp trong chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng chống đại dịch COVID-19, cũng như trong chỉ đạo, điều hành, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp mà HĐND tỉnh đã quyết nghị tại Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 23/12/2019 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Nghị quyết số 91/2015/NQ-HĐND ngày 19/12/2015 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém trong một số lĩnh vực, phân tích đánh giá và dự báo những thách thức trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong thời gian tới.

 

Ảnh: Đình Hòa

Kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu!

Tại kỳ họp, trên cơ sở xem xét, thảo luận các Tờ trình, báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh; HĐND tỉnh đã nhất trí thông qua 23 nghị quyết trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh, hoạt động của HĐND tỉnh. Đồng thời, thực hiện quyền giám sát, các vị đại biểu HĐND đã có 26 câu chất vấn UBND tỉnh và các sở, ngành cấp tỉnh, trong đó đã thực hiện chất vấn trực tiếp giám đốc 05 Sở ngành với 04 nội dung.

HĐND đề nghị UBND tỉnh, trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri, ý kiến phát biểu của đại biểu HĐND, có biện pháp thật cụ thể, đồng bộ tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các yêu cầu, nhiệm vụ mà Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra. Ngay sau kỳ họp này, đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp nghiêm túc xem xét, giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri, đặc biệt là những vấn đề cử tri đã kiến nghị qua nhiều kỳ họp nhưng việc giải quyết vẫn chưa thực sự hiệu quả. Yêu cầu UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành được chất vấn tại kỳ họp này và các kỳ họp trước, tiếp tục thực hiện nghiêm các kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh về từng nội dung chất vấn và thực hiện đúng những điều đã cam kết trước HĐND và cử tri tỉnh nhà, đảm bảo những vấn đề đã được tiếp thu, kết luận qua chất vấn được tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu!

Cũng tại kỳ họp này, căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, HĐND tỉnh đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Lương Văn Hải và miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Ngô Minh Chính do cả ba đồng chí đến tuổi nghỉ hưu theo quy định. HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những đóng góp rất quan trọng và tích cực của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng trên cương vị công tác của mình vào sự phát triển của tỉnh Bình Thuận nói chung và hoạt động của HĐND tỉnh nói riêng; xin ghi nhận và cảm ơn những đóng góp tích cực của đồng chí Lương Văn Hải và đồng chí Ngô Minh Chính trên cương vị công tác của mình, đã cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện thắng lợi các nghị quyết của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Xin kính chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc; tiếp tục đóng góp trí tuệ và kinh nghiệm của mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà trong thời gian tới.

Tại kỳ họp này, Tôi rất vinh dự được HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tôi xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh; tôi xin hứa sẽ cùng với tập thể Thường trực HĐND tỉnh điều hành hoạt động HĐND tỉnh ngày càng hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh và cử tri tỉnh nhà.

Kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu!

Năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Do vậy, đòi hỏi các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, công chức, viên chức phát huy trách nhiệm, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự năng động, sáng tạo và nỗ lực cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tập trung trước hết vào những nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu mà HĐND tỉnh đã xác định trong năm 2021, tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 đã đề ra.

Với trách nhiệm trước cử tri và nhân dân tỉnh nhà, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh làm tốt hơn nữa công tác giám sát, bảo đảm các nghị quyết do HĐND tỉnh đề ra cũng như những nội dung báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả.

HĐND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ VN tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp chặt chẽ trong tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận và tích cực tham gia của cử tri, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện các chủ trương của tỉnh; kịp thời thông tin, phản ảnh, kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời giải quyết những hạn chế, bất cập, tồn tại; đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng hợp pháp và chính đáng của nhân dân.

Thưa các đồng chí, các vị đại biểu, cử tri và Nhân dân tỉnh nhà!

Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa X đã thành công. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, Tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận, các vị khách quý ở các cơ quan Trung ương và địa phương đã đến dự kỳ họp.

Xin biểu dương và đánh giá cao tinh thần làm việc tích cực, trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh, hoan nghênh sự đóng góp, tham gia ý kiến của UBND tỉnh và thủ trưởng các đơn vị.

Cảm ơn cử tri và nhân dân trong tỉnh đã quan tâm, theo dõi diễn biến của kỳ họp và đóng góp ý kiến xây dựng, giúp HĐND tỉnh, UBND tỉnh ngày càng hoạt động có hiệu lực và hiệu quả; cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đã đưa tin tuyên truyền cho kỳ họp.

Kính chúc quý vị đại biểu và các đồng chí cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp lần thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.

Xin trân trọng cảm ơn!

Mỹ Hảo