Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn thăm và chúc Tết Ramưwan năm 2021 của đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo (Bàni)

16:59' 22/4/2021

Thực hiện Thông báo số 39-TB/TU ngày 05/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đi thăm, chúc Tết Ramưwan năm 2021 của đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo (Bàni); ngày 20/4/2021, Đồng chí Đỗ Hữu Quy - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng Đoàn số 3 đã đi thăm và chúc Tết Ramưwan tại thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh và xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc.

Tham gia với Đoàn có đại diện lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Sở Nội vụ, đại diện lãnh đạo huyện Tánh Linh (khi thăm tại thị trấn Lạc Tánh), huyện Hàm Thuận Bắc (khi thăm tại xã Hàm Trí) và các chuyên viên Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh.

 

Đồng chí Đỗ Hữu Quy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đại diện Đoàn chúc Tết tại Chùa Chăm Lạc Tánh, huyện Tánh Linh.

 

Đoàn thăm và chúc Tết tại Chùa Giang Mâu, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc.

Được đón, tiếp Đoàn lãnh đạo tỉnh đến thăm, chúc Tết, đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo (Bàni) rất vui mừng, phấn khởi khi được cấp ủy, chính quyền quan tâm đến con em đồng bào người dân tộc nói chung và đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo (Bàni) nói riêng. Qua đó, đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo (Bàni) cũng bày tỏ nguyện vọng đối với cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho con em đồng bào có việc làm ổn định để vươn lên thoát nghèo, góp phần phục vụ tốt hơn nữa cho địa phương và cho xã hội.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đỗ Hữu Quy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chúc các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức xã, thôn; các vị chức sắc tôn giáo, các tín đồ, người uy tín tiêu biểu và đồng bào Chăm Bàni đón mừng Lễ Ramưwan năm 2021 vui tươi, phấn khởi, an lành, sum họp, hạnh phúc, tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Đồng thời, đồng chí Đỗ Hữu Quy cũng đề nghị các vị chức sắc, sư cả, người có uy tín tiêu biểu tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò và ảnh hưởng tích cực của mình để động viên đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo (Bàni) cùng thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, chung sức cùng địa phương xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tham gia tích cực vào Chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa tốt đẹp tại địa phương./.

Kim Tuệ