HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp chuyên đề (lần 10) - HĐND tỉnh, khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021

13:49' 28/4/2021

Sáng ngày 27/4/2021, tại Hội trường B - Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh đã khai mạc kỳ họp chuyên đề (lần 10) - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Đỗ Hữu Quy và đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành địa phương có liên quan và 46/54 đại biểu HĐND tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

 

Tại kỳ họp chuyên đề lần này, HĐND tỉnh đã tiến hành xem xét, thảo luận và thông qua 05 Nghị quyết có nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, trong đó có 01 nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình về việc ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ viễn thám trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và 04 nghị quyết do UBND tỉnh trình về: (1) Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Bà Tá - Trà Tân; (2) Quy định nội dung chi, mức chi hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh; (3) Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp hệ thống quan trắc và phân tích môi trường tỉnh; (4) Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương.

 

 

Chủ tọa điều hành kỳ họp

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tham gia thảo luận nhiều ý kiến cụ thể, thiết thực và biểu quyết thông qua 05 nghị quyết quan trọng.

Đồng thời, sau kỳ họp này đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành, các địa phương và các cơ quan thông tấn, báo chí làm tốt việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung Nghị quyết nói trên đến cử tri và nhân dân trong tỉnh nhằm tạo sự đồng thuận cao để cùng thực hiện và cùng tham gia giám sát. Đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết đã ban hành, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Thúy Nguyễn