Khảo sát kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện Bắc Bình

14:42' 11/4/2023

Ngày 10/4/2023, Tổ công tác theo Quyết định số 01/QĐ-HĐND ngày 04/01/2023 của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Huỳnh Văn Hưng - Tổ phó, Phó Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiến hành khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 86/2019/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp từ năm 2020 đến 2022 trên địa bàn huyện Bắc Bình.

 

 

Tổ công tác làm việc tại Hợp tác xã Thương mại, Dịch vụ nông nghiệp

Hồng Thái và Hợp tác xã Nông nghiệp Thái Bình

 

Để nắm rõ hơn tình hình thực hiện tại địa phương, buổi sáng cùng ngày, Tổ công tác đã tiến hành khảo sát tại 03 hợp tác xã gồm: Hợp tác xã Thương mại, Dịch vụ nông nghiệp Hồng Thái, Hợp tác xã Nông nghiệp Thái Bình và Hợp tác xã Sản xuất và Thương mại Nhất Tâm. Theo đó, Chủ nhiệm hợp tác xã báo cáo việc tiếp cận, tình hình và kết quả triển khai liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; những vấn đề còn khó khăn, hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, các hợp tác xã cũng kiến nghị, đề xuất một số nội dung để nâng cao khả năng tiếp cận chính sách, triển khai thực hiện liên kết qua thực tiễn hoạt động,…

 

 

Tổ công tác làm việc với UBND huyện Bắc Bình

 

Tại phiên làm việc buổi chiều, UBND huyện báo cáo với Tổ công tác về kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Theo đó, từ năm 2020 đến nay, UBND huyện đã ban hành kế hoạch, thành lập Hội đồng thẩm định cấp huyện, chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND cấp xã trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 86/2019/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tuy nhiên, đến nay, UBND huyện nhận 01 hồ sơ đề nghị liên kết của Hợp tác xã Sản xuất và Thương mại Nhất Tâm, nhưng nội dung đề nghị có điểm còn chưa đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ nên chưa triển khai được trên thực tế.

Các thành viên Tổ công tác đã đặt ra một số vấn đề để đại diện lãnh đạo UBND huyện, các phòng ban chuyên môn và UBND xã giải trình, cung cấp thêm thông tin. Kết quả làm việc đã được Tổ công tác ghi nhận, báo cáo với Đoàn giám sát của HĐND tỉnh để làm việc với UBND huyện Bắc Bình và các cơ quan có liên quan trong thời gian đến./.

Thành Nhân - Lê Duyên