Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp báo về kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) - HĐND tỉnh, khóa XI

7:15' 28/4/2023

Thừa ủy quyền của Thường trực HĐND tỉnh, chiều ngày 27/4/2023, đồng chí Lương Tấn Đạt - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã chủ trì buổi họp báo để thông tin về thời gian và nội dung kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) - HĐND tỉnh, khóa XI. Đến dự buổi họp báo có đại diện lãnh đạo: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Thuận; lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo, đài địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

 

 

Toàn cảnh buổi họp báo

 

Tại buổi họp báo, đồng chí Lương Tấn Đạt - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thông báo thời gian, địa điểm và nội dung kỳ họp thứ 14 (chuyên đề); theo đó, dự kiến kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) sẽ diễn ra một ngày, vào ngày 09/5/2023, tại Hội trường B - Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung xem xét, thông qua 11 tờ trình và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình gồm: (1) Kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2023; (2) Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư hoàn chỉnh Khu tưới hệ thống thủy lợi Tà Pao, tỉnh Bình Thuận; (3) Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2022 đến hết ngày 31/12/2023; (4) Phê duyệt hệ thống thoát nước phía hạ lưu đường ĐT.706B - Cửa ra số 7, thành phố Phan Thiết; (5) Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023; (6) Quy định vùng nuôi chim yến; khu vực không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm và động vật khác; chính sách hỗ trợ di dời và chấm dứt hoạt động đối với các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; (7) Phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách tỉnh (nguồn để lại phân khai sau); (8) Quy định mức hỗ trợ học phí năm học 2022 - 2023 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh; (9) Quy định nội dung, mức chi chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh; (10) Điều chỉnh, thay thế Phụ lục II và Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2023; (11) Kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tại kỳ họp sẽ thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Đồng chí Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan báo, đài thông tin, tuyên truyền nội dung kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân trên địa bàn tỉnh được biết./.

Kim Tuệ