Kết quả bước đầu triển khai hoạt động giám sát của HĐND cấp huyện theo Nghị quyết 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

7:54' 30/5/2023

Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2023 giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tại huyện Phú Quý vào sáng ngày 25/5/2023 do đồng chí Tiêu Hồng Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Toàn cảnh Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố.

Đại diện lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thay mặt Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh trao đổi về một số điểm mới, nổi bật theo quy định tại Nghị quyết số 594 đối với hoạt động giám sát chuyên đề của Ban HĐND, minh họa qua việc thực hiện giám sát chuyên đề của 2 Ban trước và sau khi có Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15. Các đại biểu đại diện Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố đã thảo luận, làm rõ những vướng mắc qua thời gian thực hiện Nghị quyết 594 và kiến nghị một số nội dung nhằm đảm bảo cho hoạt động giám sát của HĐND cấp huyện triển khai thuận lợi.

Đồng chí Lê Nghiễm Vi - Phó Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo tại Hội nghị.

Qua trao đổi, thảo luận tại Hội nghị cho thấy: Việc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XV ban hành Nghị quyết số 594 là cơ sở để thống nhất, chuẩn hoá, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực hiệu quả; khắc phục hạn chế, vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn hoạt động giám sát; là cơ sở pháp lý quan trọng, cơ bản đầy đủ để bảo đảm cho hoạt động giám sát của HĐND được thực hiện đúng nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, tăng tính công khai minh bạch trong hoạt động giám sát của HĐND. Do Nghị quyết 594 mới được ban hành và có hiệu lực từ ngày 12/9/2022 nên các địa phương chưa thấy được những bất cập khi triển khai các điểm mới trong hoạt động giám sát theo quy định của Nghị quyết.

Đại diện Thường trực HĐND cấp huyện phát biểu tại Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Tiêu Hồng Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện một số nội dung: Triển khai có hiệu quả Nghị quyết 594, chủ động rà soát các quy chế hoạt động, quy trình nội bộ để điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện đảm bảo phù hợp với các quy định mới của Nghị quyết. Tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch và tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị để nâng cao hiệu quả công tác; trước mắt là chuẩn bị thật tốt các nội dung các kỳ họp thường lệ trong năm 2023; tăng cường hoạt động giám sát, khảo sát, chất vấn, giải trình; thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh do HĐND bầu theo chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Tiếp tục đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; theo dõi, đôn đốc, giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri, của nhân dân.

Đồng chí Tiêu Hồng Phúc - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Về công tác giám sát cần lưu ý: Lựa chọn nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả. Tăng cường giám sát chuyên đề, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc ở địa phương, đáp ứng nguyện vọng của cử tri. Báo cáo, kết luận giám sát phải đảm bảo trung thực, khách quan, phát hiện những vấn đề cốt lõi cần phải giải quyết, thể hiện được chính kiến của Đoàn giám sát và có những kiến nghị cụ thể, xác đáng, có tính khả thi để các cơ quan, tổ chức có cơ sở thực hiện được, tránh việc kết luận, kiến nghị chung chung, gây khó khăn cho việc thực hiện. Tăng cường theo dõi, đôn đốc, tái giám sát việc thực hiện sau giám sát. Đối với những vấn đề sau giám sát còn nhiều vướng mắc, chưa được các ngành, địa phương quan tâm tháo gỡ, giải quyết dứt điểm, nghiên cứu đưa ra giải trình, chất vấn tại các phiên họp của Thường trực HĐND hoặc kỳ họp HĐND để từ đó, đưa ra những biện pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế.                     

Lê Duyên