Họp báo về tổ chức kỳ họp bất thường (lần 6) - HĐND tỉnh, khóa X

8:34' 9/6/2020

Chiều ngày 04/6/2020, Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức họp báo về kỳ họp bất thường (lần 6) - HĐND tỉnh, khóa X. Thay mặt Văn phòng HĐND tỉnh, đồng chí Huỳnh Văn Hưng - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Đến dự buổi họp báo có lãnh đạo một số sở, ngành; lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo, đài địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh buổi họp báo

Tại buổi họp báo, đồng chí Huỳnh Văn Hưng, Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh thông báo thời gian kỳ họp bất thường (lần 6) - HĐND tỉnh, khóa X được tổ chức trong một ngày, vào ngày 11/6/2020. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua 09 tờ trình và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh về: (1) Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác; (2) Phê duyệt chủ trương đầu tư các Dự án kè biển trên địa bàn huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận; (3) Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh; (4) Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh; (5) Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh; (6) Điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 25/7/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất bổ sung thực hiện năm 2019; (7) Quy định mức chi và sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; (8) Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; (9) Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi họp báo, ông Huỳnh Văn Hưng cho biết việc xem xét, thông qua, ban hành và tổ chức thực hiện kịp thời các nghị quyết nêu trên sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương trong thời gian tới. Đồng thời, đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tập trung tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp đến toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh biết để theo dõi.

Nguyễn Thúy