Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020

8:41' 26/1/2021

Sáng ngày 22/01/2021, tại Phòng họp số 01 - UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với Ban Chấp hành CĐCS tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác và phát động phong trào thi đua năm 2021. Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Trần Duy Thanh, các đồng chí Trưởng, Phó Ban chuyên trách các Ban HĐND tỉnh và cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

 

Đồng chí Lương Tấn Đạt - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị.

Trong năm 2020, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, đạt một số kết quả đáng chú ý như sau:

Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh đã tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau kỳ họp thứ 9, thứ 10 - Quốc hội khóa XIV ở 64 xã, phường thị trấn tại 10/10 huyện, thị xã, thành phố và 06 cuộc tiếp xúc cử tri trực tuyến; tổ chức 06 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề; lấy ý kiến góp ý 12 dự án Luật; tổ chức tiếp 04 lượt công dân, tiếp nhận 150 đơn khiếu nại, đã chuyển 110 đơn khiếu nại đến các cơ quan có thẩm quyền, giải thích và hướng dẫn 15 đơn còn lại làm lại đơn khiếu nại cho đúng thủ tục, trả lại 25 đơn khiếu nại nhiều lần; nhận được 95 văn bản báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của các cơ quan có thẩm quyền của Trung ương, tỉnh, huyện; kiến nghị 04 trường hợp, trong đó có kết quả 02 trường hợp được Tòa án nhân dân cấp cao có quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm hủy án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết và Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận;…

Văn phòng HĐND tỉnh đã tham mưu, phục vụ HĐND tỉnh tổ chức thành công 05 kỳ họp HĐND tỉnh, trong đó 02 kỳ họp thường lệ và 03 kỳ họp chuyên đề, ban hành 67 nghị quyết (chưa tính nghị quyết công tác cán bộ); chủ động tham mưu Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 02 đợt giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh và chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban HĐND tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế, nên công tác giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đạt nhiều kết quả; tham mưu, giúp các Ban HĐND tỉnh tổ chức thực hiện 12 đợt giám sát chuyên đề và trên 20 lượt khảo sát theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra; chất lượng giám sát từng bước được nâng lên. Qua giám sát, đã kịp thời có ý kiến đóng góp với cơ quan, đơn vị giám sát về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến nội dung giám sát; đồng thời kiến nghị với bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương xem xét, giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị được giám sát; thông qua hoạt động giám sát đã giúp cho hoạt động thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết của các cơ quan có liên quan ngày càng sâu kỹ, sát với tình hình thực tế.

Công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh được thực hiện thường xuyên theo đúng quy định của pháp luật. Thường trực HĐND tỉnh đã duy trì họp định kỳ hàng tháng để nghe, cho ý kiến về kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, nhất là các vụ việc phức tạp, tồn đọng, nổi cộm. Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh nhận 419 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh. Đơn thư gửi đến Thường trực HĐND tỉnh phần lớn thuộc loại đơn kiến nghị, phản ánh, các đơn đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhưng công dân vẫn cố tình khiếu nại kéo dài; đơn đã gửi đến cơ quan có thẩm quyền nhưng vẫn gửi đến Thường trực HĐND tỉnh để theo dõi hoặc đơn giải quyết không đạt mục đích, công dân chuyển sang tố cáo người có thẩm quyền giải quyết. Nội dung đơn chủ yếu tập trung trên lĩnh vực: Đất đai - bồi thường, giải tỏa; tư pháp - nội chính. Kết quả xử lý đơn: Chuyển 217 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; có văn bản hướng dẫn, báo tin 88 đơn; lưu 110 đơn; giám sát 02 đơn. Đến nay, đã có kết quả giải quyết 186 đơn; chưa có kết quả giải quyết 31 đơn (gồm 12 đơn đã chuyển trong 09 tháng đầu năm và 19 đơn chuyển trong tháng 11/2020 còn trong thời hạn giải quyết). Thường trực HĐND tỉnh đã thông báo lịch tiếp công dân đúng theo quy định. Qua đăng ký của công dân, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 02 lượt tiếp công dân. Trên cơ sở xem xét kiến nghị của công dân, Thường trực HĐND tỉnh đã có văn bản yêu cầu UBND tỉnh, cơ quan chức năng xem xét, chỉ đạo giải quyết cho công dân theo quy định pháp luật…

 

Khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2020.

Hội nghị thống nhất đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm 2021 như: Triển khai, quán triệt đầy đủ và kịp thời các văn bản quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan. Tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác trong năm; tham mưu thực hiện Tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021; phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh,...

Tại Hội nghị, Công đoàn cơ sở đã phát động phong trào thi đua năm 2021 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau: Phấn đấu 100% cán bộ, công chức và người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao theo kế hoạch đã đề ra; có 100% cán bộ, công chức Văn phòng tham gia đăng ký danh hiệu “Lao động tiên tiến”; có từ  01-03 cá nhân đăng ký đạt “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; có 03 tập thể phòng đăng ký “Tập thể Lao động tiên tiến”, trong đó phấn đấu có ít nhất 01 tập thể phòng đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 100% gia đình cán bộ, công chức, người lao động đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, cơ quan “Đạt chuẩn văn hóa”; Văn phòng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Bầu Ban Thanh tra nhân dân Văn phòng nhiệm kỳ 2021 - 2023.

 

Ký kết giao ước thi đua giữa các phòng thuộc Văn phòng.

Cũng tại Hội nghị, đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Văn phòng nhiệm kỳ 2021 - 2023 và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020. Đồng thời biểu quyết thông qua quy chế chi tiêu nội bộ và Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020./.

T&T